Nowa wersja Comarch ERP XL

Integracja e-commerce, ERP i PIMPojawiła się najnowsza wersja oprogramowania dla firm Comarch ERP XL 2014.1. W nowej wersji uwzględniono zmiany w przepisach VAT, wprowadzono także szereg udogodnień m.in. w modułach Produkcja, Logistyka, Księgowość.

Funkcjonalności wynikające z dostosowania systemu do zmian w VAT:

 • W Comarch ERP XL 2014.1. wprowadzono daty: Obowiązek podatkowy, Prawo do odliczenia na dokumentach ujmowanych po stronie Rejestru VAT Zakup.
 • W słowniku kategorii dodano kategorię Moment powstania obowiązku podatkowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia daty Obowiązek podatkowy na dokumentach sprzedaży i zakupu. Może również zdefiniować własną kategorię w celu ustawienia dla danego towaru bądź usługi tzw. szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • W Comarch ERP XL 2014.1. zmieniono sposób uzupełniania roku i miesiąca ujęcia kwot na deklaracji VAT-7. Na dokumentach sprzedaży parametry te będą ustawiane na podstawie daty Obowiązek podatkowy, a na dokumentach zakupu – na podstawie daty Prawo do odliczenia.
 • Nowa wersja Comarch ERP XL 2014.1. posiada dwie nowe zakładki w rejestrach VAT. Dla dokumentów ujmowanych w rejestrze VAT Sprzedaż, zakładkę Wg obowiązku podatkowego – prezentacja faktur wg daty Obowiązek podatkowy. Dla dokumentów ujmowanych w rejestrze VAT Zakup, zakładkę Wg prawa do odliczenia – prezentacja faktur wg daty Prawo do odliczenia.
 • Z poziomu nowych zakładek rejestru VAT udostępniono standardowe wydruki rejestru.
 • Comarch ERP XL 2014.1. posiada możliwość określenia przyczyny korekty dla faktur korygujących. Do zmian dostosowano wydruki dokumentów. Dodatkowo na wydrukach korekt zbiorczych prezentowane są numery i daty wystawienia dokumentów korygowanych zbiorczą korektą faktur.
 • Zmieniono nazewnictwo dla faktur wewnętrznych i ich korekt oraz dostosowano wydruki dokumentów.

Zmiana nazwy faktury wewnętrznej

Nowości dla obszaru produkcja w Comarch ERP XL 2014.1:

 • W nowej wersji oprogramowania Comarch ERP XL 2014.1. Wprowadzono możliwość symulacji kosztów wytworzenia danego produktu, z uwzględnieniem kosztów wynikających z technologii oraz kosztów dodatkowych (z możliwością ingerencji w wyliczanie kosztów dodatkowych)
 • Comarch ERP XL 2014.1 daje możliwość zbiorczego raportowania stanu produkcji dla wielu zleceń.
 • Sparametryzowano możliwości podmiany materiałów dla technologii, w oparciu o którą uruchomiona została produkcja.

Pozostałe nowości:

 • Comarch ERP XL 2014.1 obsługuje nowy wydruk: Preliminarz – Korekta podatku dochodowego. Prezentuje on listę płatności wraz z dekretami oraz zapisami księgowymi korygującymi koszty.
 • Dodano funkcjonalność konfiguracji progów ilościowych dla towarów, która pozwala różnicować prezentację ich stanów w aplikacjach satelickich.
 • W Comarch ERP XL 2014.1 rozbudowano możliwość tworzenia raportów towarów konkurencji i dodawania pozycji do listy towarów.
 • Rozszerzono współpracę pomiędzy Comarch Mobile Sprzedaż oraz Comarch ERP XL w zakresie m.in. parametryzacji możliwości edycji istniejących kartotek kontrahentów.
 • Rozszerzono współpracę Comarch ERP Retail, a Comarch ERP XL w zakresie synchronizacji normatywów czy wartości parametru: „Data z magazynowego” dla dokumentów PA/FS.
 • Zintegrowano Comarch ERP 2014.1.1 z aplikacją e-Pracownik. Istnieje możliwość podglądu podstawowych danych pracowników, planowania czasu pracy, obsługi delegacji itd.
 • Wprowadzono zmiany w strukturze bazy usprawniające zarządzanie danymi binarnymi.

Opcjonalne drukowanie daty dostawy na fakturach

Comarch ERP XL to jeden z najchętniej wybieranych systemów do zarządzania w Polsce. 

 

Bookmark and Share

Projekty / wdrożenia

Bezkonkurencyjność i wyjątkowość rozwiązania jakim jest RAMBASE pozwala na podbicie przez ten produkt rynków z całego świata. RAMBASE jest unikalną platformą firmy Hatteland, która wdrażana jest łatwo i szybko. Nie wymaga...

01.01.2012r. rozpoczynamy nowy projekt „Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”.Jego adresatami są właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania rozwijającą...

W ramach międzynarodowego konsorcjum, liderem którego jest firma HİSBİM (Turcja), a partnerami NEXT Systems Ltd (Węgry), INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society (Węgry), Instytut Matematyki i Informatyki...

Największy projekt doradczy w Małopolsce, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje dofinansowanie do 70% na usługi doradcze m.in. z obszarów: księgowości, rachunkowości, zarządzania, prawa, IT.Sprawdź już dziś, czy...

W ramach Projektu stworzyliśmy elektroniczną platformę wymiany danych i komunikacji z partnerami. Funkcjonalność zapewnia przygotowana platforma z dostosowanym systemem NAV oraz aplikacjami dla hodowców. Platforma posiada dwujęzyczny interfejs, umożliwiający zdalne...

Spółka IT Vision zrealizowała projekt rozwoju kompetencji pracowników dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL). Zrealizowaliśmy projekt "Podnoszenie kompetencji kluczowych pracowników IT Vision Sp. z o.o.", który został współfinansowany ze środków...

IT Vision Sp. z o.o. © 2000-2013
All rights reserved