MBS Navision w firmie branży budowlanej ABM Solid S.A.

IT Vision realizuje wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania MBS Navision w firmie sektora produkcji budowlanej ABM Solid.

ABM Solid S.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą (grupa kapitałowa), sektora budowlanego o strukturze wielodziałowej, stawiającą wysokie wymagania wobec użytkowanego oprogramowania. Firma zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji stalowych oraz instalacji technologicznych ze stali zwykłej i kwasoodpornej. Realizuje również prace budowlano-montażowe. ABM Solid prowadzi także działalność o charakterze inżynieryjnym, konsultingowym oraz projektowym w zakresie ochrony środowiska. Firma pracuje w oparciu o normy ISO.
www.abmsolid.com.pl

Microsoft Business Solutions – Navision jest zintegrowanym rozwiązaniem biznesowym łączącym w sobie cechy funkcjonalnego, niezawodnego i w pełni zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie firmą z modułami umożliwiającymi planowanie i optymalizację produkcji i dystrybucji, obsługę klienta (CRM), handel elektroniczny (e-Commerce).

Navision zapewniałatwy dostęp do informacji finansowych, analizę trendów i szczegółową analizę przedsięwzięć. Pozwala wielowymiarowo przeglądać informacje finansowe, a przez to monitorować osiągnięcia, badać powiązania i wykorzystywać trendy. Funkcje wielu wymiarów (przekrojów) finansowych pozwalają w pełni wykorzystać informację, a następnie tworzyć raporty.

Navision adresowany jest do firmśredniej wielkości potrzebujących elastycznego rozwiązania, które szybko i łatwo dostosowuje się do rosnącej organizacji. System Microsoft Business Solutions – Navision usprawnia wewnętrzne i zewnętrzne procesy biznesowe. Pozwala podnieść efektywność współpracy z klientami, dostawcami i partnerami firmy.

IT Vision jako jedyna firma z południowo-wschodniego regionu posiada status MICROSOFT CERTIFIED BUSINESS SOLUTIONS PARTNERw odniesieniu do systemu Navision, co zapewnia najwyższe kompetencje w zakresie projektowania, sprzedaży, wdrożeń i serwisu.

Aby uzyskać więcej informacji nt zastosowań systemu Navision, zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami -kontakt

Bookmark and Share

Projekty / wdrożenia

Bezkonkurencyjność i wyjątkowość rozwiązania jakim jest RAMBASE pozwala na podbicie przez ten produkt rynków z całego świata. RAMBASE jest unikalną platformą firmy Hatteland, która wdrażana jest łatwo i szybko. Nie wymaga...

01.01.2012r. rozpoczynamy nowy projekt „Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”.Jego adresatami są właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania rozwijającą...

W ramach międzynarodowego konsorcjum, liderem którego jest firma HİSBİM (Turcja), a partnerami NEXT Systems Ltd (Węgry), INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society (Węgry), Instytut Matematyki i Informatyki...

Największy projekt doradczy w Małopolsce, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje dofinansowanie do 70% na usługi doradcze m.in. z obszarów: księgowości, rachunkowości, zarządzania, prawa, IT.Sprawdź już dziś, czy...

W ramach Projektu stworzyliśmy elektroniczną platformę wymiany danych i komunikacji z partnerami. Funkcjonalność zapewnia przygotowana platforma z dostosowanym systemem NAV oraz aplikacjami dla hodowców. Platforma posiada dwujęzyczny interfejs, umożliwiający zdalne...

Spółka IT Vision zrealizowała projekt rozwoju kompetencji pracowników dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL). Zrealizowaliśmy projekt "Podnoszenie kompetencji kluczowych pracowników IT Vision Sp. z o.o.", który został współfinansowany ze środków...

IT Vision Sp. z o.o. © 2000-2013
All rights reserved