Zapytanie ofertowe

Realizując projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o przedstawienie oferty na:

Opracowanie i prowadzenie kampanii promocyjnej projektu „Nowoczesna Firma – doradztwo dla MŚP”.

Kampania obejmować będzie:

  • Opracowanie materiałów promocyjnych:  ulotki/broszury, plakaty, teczki, itp.
  • Wydruk materiałów promocyjnych
  • Prowadzenie kampanii reklamowej projektu przez okres ok. 22 miesięcy – reklama internetowa, zewnętrzna, prasowa 

Do oferty prosimy załączyć informacje o oferencie. Kryteria oceny ofert:

  • Koszt usług projektowych  – 30%
  • Koszt prowadzenia kampanii – 50%
  • Doświadczenie – 20%

Oferty prosimy przesyłać w terminie do 20 stycznia 2012 roku, za pośrednictwem poczty e-mail: office@itvision.pl lub na faks 012 378 78 41.

Ewentualne pytania prosimy kierować na ww. adres e-mail.

Pobierz formularz oferty (PDF)

Bookmark and Share

Projekty / wdrożenia

Bezkonkurencyjność i wyjątkowość rozwiązania jakim jest RAMBASE pozwala na podbicie przez ten produkt rynków z całego świata. RAMBASE jest unikalną platformą firmy Hatteland, która wdrażana jest łatwo i szybko. Nie wymaga...

01.01.2012r. rozpoczynamy nowy projekt „Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”.Jego adresatami są właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania rozwijającą...

W ramach międzynarodowego konsorcjum, liderem którego jest firma HİSBİM (Turcja), a partnerami NEXT Systems Ltd (Węgry), INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society (Węgry), Instytut Matematyki i Informatyki...

Największy projekt doradczy w Małopolsce, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje dofinansowanie do 70% na usługi doradcze m.in. z obszarów: księgowości, rachunkowości, zarządzania, prawa, IT.Sprawdź już dziś, czy...

W ramach Projektu stworzyliśmy elektroniczną platformę wymiany danych i komunikacji z partnerami. Funkcjonalność zapewnia przygotowana platforma z dostosowanym systemem NAV oraz aplikacjami dla hodowców. Platforma posiada dwujęzyczny interfejs, umożliwiający zdalne...

Spółka IT Vision zrealizowała projekt rozwoju kompetencji pracowników dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL). Zrealizowaliśmy projekt "Podnoszenie kompetencji kluczowych pracowników IT Vision Sp. z o.o.", który został współfinansowany ze środków...

IT Vision Sp. z o.o. © 2000-2013
All rights reserved