Najnowsza wersja Comarch ERP XL 2015 – zmiany w obszarze Finansów i Księgowości

Obszar finansowo-księgowy jest jedną z integralnych części przedsiębiorstwa – bez względu na jego specyfikę. Efektywne zarządzanie środkami finansowymi firmy, prawidłowe rozliczanie się z organami skarbowymi oraz rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, to działania wymagające odpowiedniego i właściwego systemu. Comarch doceniając istotę tego obszaru wprowadza nowe udoskonalenia w systemie Comarch ERP XL 2015.

Zmiany jakie zostały wprowadzone w najnowszej wersji obejmują swym zakresem rozwój funkcjoObszar finansów i ksiegowościnalności Korekty Podatku Dochodowego (KPD). Uwidacznia się to w zakresie nowej metody generowania zapisów KPD, która umożliwia rejestrowanie zapisów korygujących na kontach pozabilansowych. System dostarcza wygodnych narzędzi związanych z tworzeniem zapisów KPD w formie dokumentów, których płatności wyrażone są w walucie obcej. Dodatkowo dokonano zmian w dotychczasowych algorytmach obejmujących generowanie korekty kosztów, co jest znacznym ułatwieniem w tym obszarze. Równie istotną zmianą dotyczącą tematyki KPD jest wprowadzenie powiązania pomiędzy elementami dokumentów a dekretami. Rozbudowanie obsługi scenariuszy, w których koszt własny sprzedanych towarów powinien być skorygowany na podstawie nieuregulowanych zobowiązań jakie są powiązane z dokumentami przyjmującymi rozchodowane towary.

Dobrze opisana dokumentacja to również istotny element wpływający na poprawność i dostępność wybranych obszarów. W nowej wersji systemu ERP XL 2015 rozszerzono funkcje opisu analitycznego dokumentów handlowych. Wprowadzono możliwość przechowywania dokumentów w buforze oraz seryjne wprowadzenia opisu analitycznego na dokumenty zaznaczone na liście.

Powyższe informacje podkreślają znaczne ulepszenia w Comarch ERP XL 2015. Dzięki takim nowościom obszar księgowości i finansów jest bardziej czytelny dla użytkownika, a tym samym prostszy w obsłudze.

Bookmark and Share

Projekty / wdrożenia

Bezkonkurencyjność i wyjątkowość rozwiązania jakim jest RAMBASE pozwala na podbicie przez ten produkt rynków z całego świata. RAMBASE jest unikalną platformą firmy Hatteland, która wdrażana jest łatwo i szybko. Nie wymaga...

01.01.2012r. rozpoczynamy nowy projekt „Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”.Jego adresatami są właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania rozwijającą...

W ramach międzynarodowego konsorcjum, liderem którego jest firma HİSBİM (Turcja), a partnerami NEXT Systems Ltd (Węgry), INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society (Węgry), Instytut Matematyki i Informatyki...

Największy projekt doradczy w Małopolsce, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje dofinansowanie do 70% na usługi doradcze m.in. z obszarów: księgowości, rachunkowości, zarządzania, prawa, IT.Sprawdź już dziś, czy...

W ramach Projektu stworzyliśmy elektroniczną platformę wymiany danych i komunikacji z partnerami. Funkcjonalność zapewnia przygotowana platforma z dostosowanym systemem NAV oraz aplikacjami dla hodowców. Platforma posiada dwujęzyczny interfejs, umożliwiający zdalne...

Spółka IT Vision zrealizowała projekt rozwoju kompetencji pracowników dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL). Zrealizowaliśmy projekt "Podnoszenie kompetencji kluczowych pracowników IT Vision Sp. z o.o.", który został współfinansowany ze środków...

IT Vision Sp. z o.o. © 2000-2013
All rights reserved