Poznaj korzyści, dzięki którym Microsoft Dynamics AX jest tak wyjątkowy!

Będziesz otrzymywać ostrzeżenia o zagrożeniach

Zamiast polegać na przypadkowych wiadomościach e-mail, twórz reguły alertów. W razie wystąpienia niepokojących zjawisk będziesz błyskawicznie powiadomiony. To pozwoli ci na bieżąco monitorować sytuację w firmie i szybko reagować na niepokojące zjawiska.

Wyciągniesz właściwe wnioski z gromadzonych danych dzięki narzędziom controllingowym MS Dynamics AX

W kilka minut utworzysz wielowymiarowe analizy i raporty. Dzięki temu porównasz dane dotyczące dostawców, zanalizujesz operacje magazynowe, opracujesz strategie utrzymania preferowanych klientów i pozyskiwania nowych, a także stworzysz profile klientów i analizy ich segmentacji. MS Dynamics AX pozwoli zaoszczędzić czas twój i twoich pracowników.

Zautomatyzujesz marketing i łatwiej dotrzesz do klientów

Możesz szybko planować i realizować spersonalizowane kampanie, co pozwoli ci zwiększyć swoją sprzedaż. W prosty sposób zbierzesz informacje zwrotne od klientów, dzięki czemu poznasz rynek i zaplanujesz przyszłe zapotrzebowanie.

Dzięki specjalnym portalom internetowym dla klientów, pracowników i partnerów biznesowych ulepszysz komunikację

Pozwoli ci to także zmniejszyć koszty, ponieważ zniknie konieczność drukowania wielu dokumentów i ręcznej obsługi transakcji. Wymiana informacji z partnerami będzie szybsza i łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki natychmiastowemu dostępowi do wprowadzanych danych i dokumentów.

Dzięki MS Dynamics AX będziesz kupować odpowiednie produkty we właściwym czasie i po najlepszej cenie, dzięki wbudowanym narzędziom porównywania ofert

Zyskasz wgląd w czasie rzeczywistym w dane planowania dostępności zapasów, co pozwoli ci składać bardziej precyzyjne obietnice zamówień i dostaw. Dzięki zintegrowaniu modułu handlowego z informacjami płynącymi z innych działów (np. logistyki, produkcji, finansów itp.) procesy zaopatrzenia i sprzedaży zostaną usprawnione. Unikniesz nadwyżek magazynowych i zawsze na czas obsłużysz klientów.

Stworzysz produkty niestandardowe dzięki wbudowanemu konstruktorowi produktów

Z Microsoft Dynamics AX możesz konfigurować produkty niestandardowe, co pozwoli ci lepiej zaspokajać oczekiwania klientów i zwiększać ich lojalność. Narzędzie umożliwia szybkie i efektywne tworzenie BOM, jednocześnie zmniejszając ryzyko popełniania błędów. Dzięki temu wiesz, że towar będzie odpowiadał potrzebom klienta. Twoi pracownicy w prosty sposób będą mogli korzystać z modułu, m.in. dzięki funkcjom ‘przeciągnij i upuść’.

Będziesz lepiej prognozować koszty

Dzięki narzędziom analizy przepływu kosztów lepiej zrozumiesz ich powstawanie i związek z rozmiarami działań biznesowych. Wiarogodne analizy pozwolą ci precyzyjnie planować i kontrolować wydatki, mierzyć wydajność ekonomiczną oraz rentowność poszczególnych operacji.

Zarządzanie zapasami stanie się efektywniejsze

Dopasujesz dostawy do popytu klientów dzięki funkcjom prognozowania. W prosty sposób stworzysz specyfikacje produktów niestandardowych dzięki możliwości graficznego dopasowania poszczególnych elementów. Dzięki funkcji śledzenia numerów seryjnych towarów, w każdej chwili będziesz mógł sprawdzić położenie i miejsce użycia danego produktu.

Zyskasz narzędzia do lepszego monitorowania kosztów produkcji

Z Microsoft Dynamics AX zyskasz zawsze aktualne dane o produkcji, zwiększysz jej rentowność i zredukujesz koszty ogólne, dzięki temu, że system posiada narzędzia do elastycznego zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Informacje o zużyciu materiałów są automatycznie przesyłane do modułu księgowego, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania danych. Dzięki temu możesz także porównywać rzeczywiste i szacowane koszty produkcji.

Właściwie ocenisz realizację strategii firmy dzięki narzędziom do monitorowania i optymalizowania wydajności

Microsoft Dynamics AX automatyzuje zbieranie i podsumowywanie informacji o strategiach biznesowych i wskaźnikach wydajności, dzięki czemu będziesz mógł szybko i łatwo monitorować postęp realizacji celów. To pozwoli ci utrzymać właściwy kierunek rozwoju firmy.

Telemarketing – zintegrowane narzędzie do obsługi i raportowania sprzedaży telefonicznej

Chcesz zautomatyzować proces sprzedaży i marketingu prowadzony przez zespół sprzedawców? MS Dynamics AX posiada funkcje telefonicznego centrum obsługi klienta, co umożliwi wydajne prowadzenie rozmów. Możesz tworzyć listy marketingowe w oparciu o zdefiniowane kryteria, co pozwoli ci trafić do osób rzeczywiście zainteresowanych twoją ofertą. Każda rozmowa może być rejestrowana, dzięki czemu będzie ją można wykorzystać w dalszym etapie sprzedaży. Specjalne ankiety pozwolą ci analizować potrzeby klientów, co pozwoli ci stworzyć jeszcze lepszą ofertę.

Zautomatyzujesz procesy finansowe firmy zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym

Zarządzanie przepływami środków pieniężnych będzie bardziej efektywne dzięki funkcjom monitorowania należności i zobowiązań dotyczących wszystkich kont. Będziesz mógł skutecznie działać na rynku lokalnym i międzynarodowym dzięki funkcjom obsługi wielu języków i walut. Dzięki gwarancji spełniania wymogów księgowych i podatkowych obowiązujących w różnych krajach zyskasz pewność, że działasz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Zyskasz lepszą kontrolę nad procesami magazynowymi

Czy dany towar wymaga przechowywania w odpowiedniej temperaturze? Będziesz mógł efektywnie zaplanować rozmieszczenie w magazynie dzięki narzędziom uwzględniającym właściwości towarów. Zmniejszysz koszty własne i zwiększysz zadowolenie klientów dzięki uwzględnianiu rezerwacji zamówień w planowaniu inwentaryzacji, produkcji i in. System obsługuje także technologię identyfikacji radiowej (RFID) towarów.

Zidentyfikujesz kluczowe czynniki tworzenia strategii biznesowej i wyznaczysz cele dla pracowników i firm

Moduł pomaga zidentyfikować czynniki kluczowe dla strategii biznesowej firmy, a następnie przekazuje pracownikom informacje o kryteriach, które są dla nich istotne. To pomoże zwiększyć ich motywację. Dzięki wprowadzeniu odpowiedniej sekwencji działań wykonywanych przez pracowników zwiększy się ich produktywność.

Zwiększysz efektywność zarządzania serwisem (obsługa umów serwisowych, pełny przegląd kosztów i przychodów)

Microsoft Dynamics AX automatyzuje planowanie zleceń serwisowych, dzięki czemu wykorzystanie dostępnych zasobów będzie najbardziej optymalne i zmniejszy się liczba błędów. To z kolei pomoże ci obniżyć koszty i zaoszczędzić czas.

Zyskasz szczegółowy widok planów i operacji sprzedaży (analiza wydajności pracowników i działów, graficzne przedstawienie złożonych danych)

Z Microsoft Dynamics AX zyskujesz wgląd w kluczowe informacje o operacjach sprzedaży, dzięki czemu możesz analizować działania i wydajność pracowników i działów sprzedaży. Borykasz się z dużą ilością danych? Dzięki widokom graficznym zanalizujesz dużą liczbę danych w prosty sposób. Dzięki funkcji przeglądania informacji według ustalonych kryteriów będziesz mógł zrozumieć zależności między danymi i podejmować bardziej trafne decyzje.

Zyskasz gotowe narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi oraz do modelowania schematów organizacyjnych. Będziesz prowadzić lepsze kampanie rekrutacyjne

MS Dynamics AX pozwala nie tylko gromadzić informacje o pracownikach w jednym miejscu, ale także śledzić i porównywać ich kompetencje. Dzięki temu będziesz mógł dopasować do konkretnych zadań pracowników o odpowiednich predyspozycjach. System pozwala modelować jednostki organizacyjne i kontrolować proces rekrutacji, dzięki czemu zatrudnieni przez ciebie pracownicy będą odpowiadać wymaganiom na danym stanowisku.
Bookmark and Share

Projekty / wdrożenia

Bezkonkurencyjność i wyjątkowość rozwiązania jakim jest RAMBASE pozwala na podbicie przez ten produkt rynków z całego świata. RAMBASE jest unikalną platformą firmy Hatteland, która wdrażana jest łatwo i szybko. Nie wymaga...

01.01.2012r. rozpoczynamy nowy projekt „Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”.Jego adresatami są właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania rozwijającą...

W ramach międzynarodowego konsorcjum, liderem którego jest firma HİSBİM (Turcja), a partnerami NEXT Systems Ltd (Węgry), INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society (Węgry), Instytut Matematyki i Informatyki...

Największy projekt doradczy w Małopolsce, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje dofinansowanie do 70% na usługi doradcze m.in. z obszarów: księgowości, rachunkowości, zarządzania, prawa, IT.Sprawdź już dziś, czy...

W ramach Projektu stworzyliśmy elektroniczną platformę wymiany danych i komunikacji z partnerami. Funkcjonalność zapewnia przygotowana platforma z dostosowanym systemem NAV oraz aplikacjami dla hodowców. Platforma posiada dwujęzyczny interfejs, umożliwiający zdalne...

Spółka IT Vision zrealizowała projekt rozwoju kompetencji pracowników dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL). Zrealizowaliśmy projekt "Podnoszenie kompetencji kluczowych pracowników IT Vision Sp. z o.o.", który został współfinansowany ze środków...

IT Vision Sp. z o.o. © 2000-2013
All rights reserved