fbpx

Finanse i księgowość

Moduł finanse i księgowość w NetSuite łączy niezawodne zarządzanie finansami z wbudowanym Business Intelligence. Dzięki temu umożliwia podejmowanie lepszych i szybszych decyzji.

Z NetSuite w prosty sposób przeprowadzisz wszelkie transakcje i łatwo dokonasz zamknięć finansowych. Co ważne rozwiązanie pomoże Ci w zapewnieniu ich zgodności. NetSuite to pojedyncza platforma oparta o rozwiązania chmurowe. Takie rozwiązanie sprawa, że w czasie rzeczywistym zyskujesz dostęp do wszelkich i wszystkich danych dotyczących firmy. W tym do wyników finansowych (od poziomu skonsolidowanego do poszczególnych transakcji). Moduł finansowy w prosty sposób integruje się ze wszystkimi funkcjami zarządzania w celu usprawnienia kluczowych procesów biznesowych.

Oprogramowanie modułu finanse i księgowość pomaga projektować, przekształcać i ulepszać procesy i operacje. NetSuite płynnie łączy podstawowe funkcje finansowo-księgowe z zarządzaniem zgodnością. Pozwala poprawić wyniki finansowe i zwiększa efektywność zamknięcia finansowego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zaplecza. Dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do systemu danych finansowych pozwala łatwo uzyskać szczegółowe informacje i umożliwia szybkie podejmowanie właściwych decyzji. System pozwala również generować niezbędne raporty i wyciągi.

Główne zalety – moduł finanse i księgowość

Zalety i funkcjonalności w zarządzaniu finansami z NetSuite:

Finanse i księgowość w netsuite
 • Połączenie funkcji finansowych i księgowych z zarządzaniem zgodnością,
 • Dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym,
 • Dynamiczna Księga Główna,
 • Nieograniczone i niestandardowe wymiary Księgi Głównej,
 • Wbudowane funkcje mapowania między podstawowym i dodatkowym planem kont,
 • Usprawnienie operacji oraz zaostrzenie dyscypliny korporacyjnej i fiskalnej – automatyzacja wyszukiwania i prezentacja informacji rozliczeniowych,
 • Automatyczne księgowanie transakcji,
 • Dokładne obliczenia podatkowe (na każdej fakturze),
 • Zautomatyzowane przetwarzanie podatków i fakturowania,
 • Kompleksowe zarządzanie podatkami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi),
 • Usprawniony proces przestrzegania przepisów podatkowych,
 • Automatycznie generowane zapisy księgowe,
 • Sprzedaż transgraniczna i raportowanie Intrastate we wszystkich krajach UE

Zalety i funkcjonalności w zarządzaniu księgowością z NetSuite:

Finanse i księgowość w netsuite
 • Pełny obraz przepływów pieniężnych i pozycji gotówkowej firmy,
 • Generowanie powtarzających się faktury – łatwe zarządzanie subskrypcją,
 • Zautomatyzowane zobowiązania do zapłaty,
 • Zwiększona kontrola płatności,
 • Monitorowanie i prognozowanie potrzeb gotówkowych,
 • Automatyczne rozliczenia bankowe,
 • Wydajnie i bezpiecznie rozdzielanie płatności,
 • Centralizacja, usprawnienie i uproszenie płatności – SuitePayments,
 • Dostęp do wszystkich rodzajów płatności w jednym miejscu,
 • Usprawnienie planowania, budżetowania i prognozowania,
 • Dostęp do wszystkich budżetów, prognoz i wartości rzeczywistych.

  Umów się na bezpłatną prezentację systemu
  Więcej
  Więcej

  Księga główna

  W NetSuite Księga główna staje się dynamicznym zasobem i umożliwia dostosowanie jej do unikalnych potrzeb biznesowych i zmieniających się warunków. Zapewnia specjalistom do spraw finansów elastyczność, widoczność oraz bogatszą funkcjonalność raportowania, a także ulepszone ścieżki audytu, i wsparcie dla międzynarodowego zarządzania finansami.

  Dynamiczna Księga Główna NetSuite eliminuje potrzebę ręcznego zapisywania i pozwala dodawać niestandardowe linie wpływu Księgi Głównej do transakcji (faktury lub rachunki od dostawców w jednej lub wielu księgach rachunkowych). Rozwiązanie zmniejsza czas i wysiłek poświęcony na uzgodnienia stanu konta, zamknięcie okresu i procesy audytu.

  Zespoły finansowe mogą definiować nieograniczone i niestandardowe wymiary Księgi Głównej (takie jak centrum zysków, fundusz, program, linia produktów i inne) oprócz standardowych segmentów zależnych: klas, działów i lokalizacji. Zwiększa to dokładność i oszczędza czas, zapewniając, że wpływ finansowy księgi głównej jest zgodny z przepisami.

  Wykorzystane w NetSuite rozwiązania eliminują powielanie danych i zmniejszają ilość danych wprowadzanych ręcznie (które podatne są na błędy). Procesy raportowania tworzone są przy zarządzaniu unikalnymi zestawami ksiąg według standardów rachunkowości. System posiada również wbudowane funkcje mapowania między podstawowym i dodatkowym planem kont.

  Moduł usprawnia także uzgadnianie, procesy rozliczeń międzyokresowych i pomaga przygotować dokładniejsze sprawozdania finansowe.

  Należności

  NetSuite usprawnia operacje oraz zaostrza dyscyplinę korporacyjną i fiskalną poprzez automatyzację wyszukiwania i prezentację informacji rozliczeniowych z różnych źródeł. Rozwiązanie pozwala generować powtarzające się faktury w celu łatwego zarządzania subskrypcją. Umożliwia również wysyłkę faktur e-mailem, oferując jeszcze więcej opcji płatności. W NetSuite można automatycznie księgować transakcje i dokonywać dokładnych obliczeń podatkowych na każdej fakturze w celu zautomatyzowanego przetwarzania podatków i fakturowania. System zapewnia dostęp do niezbędnych informacji - raportów i kluczowych wskaźników wydajności.

  Zobowiązania

  Zobowiązania do zapłaty są zautomatyzowane, oszczędzają czas, poprawiają kontrolę i zwiększają produktywność.  NetSuite Accounts Payable pozwala poprawić płynność, osiągać wyższe zyski oraz zapewnia zgodność dzięki automatycznym przetwarzaniu i płatności faktur.

  Minimalizuje również czas i wysiłek potrzebny do przetworzenia rachunków od dostawców. Poprawia kontrolę płatności - żadna faktura nie zostanie utracona, zapomniana lub zapłacona dwukrotnie, a błędne faktury nie będą płacone. Całość widoczna jest w czasie rzeczywistym podczas całego procesu sprzedaży.

  Podatki

  NetSuite zapewnia kompleksowe zarządzanie podatkami (zarówno krajowymi jak i zagranicznymi) za pośrednictwem jednego prostego, łatwego w użyciu systemu. Generuje szczegółowe raporty analizujące transakcje w czasie rzeczywistym - aż do szczegółów podatkowych pozycji. Moduł usprawnia proces przestrzegania przepisów podatkowych, oszczędzając czas, redukując koszty i błędy.

  NetSuite obsługuje każdą znaną globalną walutę i ich kursy wymiany. Pozwala działom księgowym przetwarzać podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz dokonuje obliczeń podatkowych na wielu poziomach. Rozwiązanie wspiera również sprzedaż transgraniczną i raportowanie Intrastate we wszystkich krajach UE. Pozwala także na obsługę lokalnych podatków w różnych spółkach zależnych, co pozwala na posiadanie wielu harmonogramów podatkowych (od podatku VAT do podatku dochodowego). Właściwa stawka podatku jest automatycznie stosowana do każdej transakcji.

  Gotówka i zarządzanie płynnością

  Możesz monitorować, przewidywać i zarządzać przepływem gotówki w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie zapewnia pełny obraz przepływów pieniężnych i pozycji gotówkowej firmy. Usprawnia również proces raportowania potrzebny do optymalizacji, kontroli rachunków bankowych, zarządzania płynnością i zapewnia zgodność. Możesz monitorować i prognozować potrzeby gotówkowe oraz wykonywać automatyczne rozliczenia bankowe. Rozwiązanie zapewnia również wydajnie i bezpiecznie rozdzielanie płatności oraz automatycznie generuje zapisy księgowe.

  Płatności - SuitePayments

  Kompletne rozwiązanie do zarządzania płatnościami, które centralizuje, usprawnia i upraszcza płatności.

  SuitePayments przetwarza wszystkie twoje płatności bezpośrednio z NetSuite. Niezależnie od tego, czy Twoja firma akceptuje płatności za pośrednictwem Internetu lub tradycyjnej faktury, możesz uwzględnić wszystkie preferencje klientów. Rozwiązanie integruje się z NetSuite, dzięki czemu udostępnia informacje związane z płatnościami w czasie rzeczywistym. SuitePayments to kompletne rozwiązanie do zarządzania płatnościami, które obsługuje większość opcji płatności i pomaga zapobiegać oszustwom. Dzięki temu modułowi uzyskasz dostęp do wszystkich rodzajów płatności w jednym miejscu. Rozwiązanie usprawnia kontrolę płatności oraz wspiera zarządzanie nimi. Pozwala również na obsługę różnych rynków w tym obsługę wielu walut i wielu witryn.

  Planowanie i budżetowanie

  NetSuite pozwala skrócić czas cyklu, angażować użytkowników biznesowych i wzbogaca proces planowania dzięki intuicyjnemu rozwiązaniu do planowania, budżetowania i prognozowania.

  Oracle NetSuite Planning and Budgeting (planowanie i budżetowanie) pozwala na szybkie zastosowanie rozwiązania we wszystkich liniach biznesowych dzięki elastycznym i konfigurowalnym opcjom wdrażania. Narzędzie ułatwia planowanie finansowe na poziomie całej firmy i poziomie poszczególnych działów dzięki możliwościom modelowania, zatwierdzaniu workflow i raportowaniu w ramach jednego skalowalnego rozwiązania.

  Oracle NetSuite Planning and Budgeting oferuje kompleksową integrację z narzędziami Microsoft Office takimi jak Outlook, Excel, Word i PowerPoint. Użytkownicy mogą wykorzystywać program Excel jako środowisko do dodawania niestandardowych elementów, dzielenia danych oraz modelowania ad-hoc. Typowe działania związane z planowaniem finansowym, takie jak rozkładanie i alokacja, są dostępne w ramach siatek danych planowania (renderowanych w programie Microsoft Excel).

  Narzędzie pozwala Ci łatwo zbierać dane i założenia, daje wgląd w interakcje, a także przedstawia skonsolidowane wyniki, dzięki czemu możesz skrócić czas planowania. System umożliwia również porównywanie wyników z prognozami, dzięki czemu kolejne prognozy stają się bardziej dokładne. Możesz także scentralizować swój budżet w jednym miejscu (z prognozami i aktualnymi informacjami), dzięki czemu wszyscy użytkownicy będą pracować na tej samej, aktualnej wersji budżetu. Ponieważ narzędzie daje dostęp do wszystkich budżetów, prognoz i wartości rzeczywistych otrzymujesz pełny obraz wpływu na wyniki biznesowe. 

  Moduł w wersji rozszerzonej posiada nie tylko szeroki pakiet funkcjonalności, ale może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy. Takie rozwiązanie jest doskonałą podstawą do przyśpieszenia przyszłego wzrostu firmy.

  Wymiary Analityczne

  W wymiarach analitycznych NetSuite szczegóły np. dział czy lokalizacja są konfigurowane jako wartości wymiarów kont. Nadanie odpowiednich wymiarów wspiera grupowanie i filtrowanie danych.

  Wymiar może być dowolną cechą operacyjną uznaną za przydatną do śledzenia wydajności, taką jak szczegóły organizacyjne (działy, jednostki biznesowe, filie) lub szczegóły związane z generowaniem przychodów (kanały, produkty, klienci).

  Dzięki nadaniu odpowiednich wymiarów otrzymujemy odpowiedni dla naszych wymagań zbiór danych do zaawansowanej analizy i raportowania. Takie rozwiązanie umożliwia śledzenie przychodów i wydatków na dowolnym poziomie szczegółowości.