fbpx

Sprzedaż i zamówienia

NetSuite przyspiesza sprzedaż i zamówienia. Obsługuje cały proces od zamówień do płatności, wiążąc sprzedaż, finanse i realizację z cenami, zarządzaniem zleceniami sprzedaży i zwrotami. NetSuite umożliwia również optymalne określenie terminu i lokalizację wysyłki oraz pozwala zmniejszać jej koszty dzięki nadawaniu zamówienia z lokalizacji najbliżej klienta.

Sprzedaż i zamówienia

System wspiera optymalizację cen i zarządzanie promocjami, pozwala na sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw. NetSuite wspiera również współpracę z klientami i dostawcami.

Sprzedaż i zamówienia – główne zalety i funkcjonalności NetSuite

Sprzedaż i zamówienia
 • Wielokanałowe zarządzanie cenami,
 • Aktualizacje cen w czasie rzeczywistym,
 • Wiele poziomów cen i walut,
 • Zautomatyzowana aktualizacja cen
 • Scentralizowane zarządzanie promocjami,
 • Tworzenie i utrzymywanie kodów promocyjnych,
 • Zautomatyzowane obliczanie rabatów,
 • Definiowanie, wykonywanie i wsparcie planów zarządzania łańcuchem dostaw i dystrybucji,
 • Wieża kontrolna łańcucha dostaw,
 • Prognozowane zapasy z dowolnym popytem lub podażą,
 • Zarządzanie popytem i dostawami,
 • Bilansowanie popytu i podaży,
 • Zarządzanie zamówieniami zakupowymi,
 • Zamówienia kombinacji zapasów, wydatków i usług,
 • Przypomnienia o oczekiwanych dostawach,
 • Zarządzanie przeniesieniem zamówień,
 • Zarządzanie zleceniami pracy,
 • Ten sam poziom informacji o procesie produkcyjnym bez względu na lokalizację produkcji,
 • Pre-Defined Portals – portale dla klientów i dostawców.

  Umów się na bezpłatną prezentację systemu
  Więcej
  Więcej

  Optymalizacja cen i zarządzanie promocjami

  Wielokanałowe zarządzanie cenami

  Rozwiązanie pozwala na określanie cen i zarządzanie nimi, aby zapewnić spójność i dokładność we wszystkich kanałach. System automatycznie dopasowuje odpowiednią cenę dla klienta, a wszelkie aktualizacje są wprowadzane w czasie rzeczywistym.

  Wiele poziomów cen i walut

  NetSuite pozwala łatwo tworzyć i utrzymywać poziom cen z wieloma podziałami ilościowymi zdefiniowanymi na poziomie towaru. Każdy poziom ceny może być domyślnie ustalony (z rabatem lub narzutem do ceny bazowej) i zastąpiony w razie potrzeby. Jeśli twoja firma sprzedaje towary za granicą, możesz zdefiniować ceny w każdej walucie, aby uzyskać pełną kontrolę nad międzynarodową strategią cenową.

  Zautomatyzowana aktualizacja cen z zaokrągleniem

  System pozwala na łatwe wprowadzenie zmian w strukturze cen. Udostępnia proste w użyciu narzędzia do aktualizacji, które przeprowadzają użytkownika przez proces identyfikacji produktów, które wymagają ponownej wyceny, zastosowania podwyżek, obniżek (procentowych lub cenowych). Rozwiązanie umożliwia ustalenie reguł zaokrąglania i daje dostęp do podglądu zmian przed ich zastosowaniem.

  Scentralizowane zarządzanie promocjami

  NetSuite pozwala szybko i łatwo tworzyć i utrzymywać kody promocyjne, które można stosować poprzez możliwości, oferty i zamówienia. Kody promocyjne mogą być automatycznie stosowane niezależnie od źródła zamówienia, aby zapewnić spójną kontrolę cen poprzez e-commerce, zintegrowane koszyki i kampanie marketingowe. Moduł pozwala zautomatyzować obliczanie rabatów i eliminuje ręczne wprowadzanie danych oraz związane z nimi błędy

  Planowanie łańcucha dostaw

  Wieża kontrolna łańcucha dostaw

  Moduł podsumowuje obecną i przyszłą pozycję zapasów w całym globalnym łańcuchu dostaw. Umożliwia wyświetlanie prognozowanych zapasów wraz z dowolnym popytem lub podażą, które mają na nie wpływ w danym horyzoncie czasowym i w całym łańcuchu dostaw, dzięki czemu ułatwia identyfikację potencjalnych problemów.

  Zarządzanie popytem

  Moduł oferuje kilka sposobów obliczania i przewidywania popytu na podstawie popytu historycznego, otwartych możliwości lub ręcznie wprowadzanych/importowanych prognoz sprzedaży. Niezależnie od typu i podstaw generowanej prognozy rozwiązanie pozwala na przeglądać i edytować prognozowane zapotrzebowanie przed przystąpieniem do planowania dostaw. Umożliwia ustawienie systemu na tworzenie popytu na podstawie prognoz sprzedaży.

  Zarządzanie dostawami

  Zarządzanie popytem kontroluje przetwarzanie bilansowania popytu i podaży. Po przeanalizowaniu trendów popytu i utworzeniu planu system generuje zamówienia zakupu, pracy i przeniesienia na podstawie znalezionych pozycji.

  Realizacja łańcucha dostaw

  Zarządzanie zamówieniami zakupowymi

  Tworzenie zamówień zakupu i zarządzanie nimi jest jednym z najprostszych aspektów systemu. Ekran pozycji zamówienia jest głównym miejscem, w którym użytkownik monitoruje listę pozycji do uzupełnienia, niezależnie od tego, czy są one generowane z procesu planowania dostaw, ogólnych zamówień zakupu czy parametrów punktów ponownego zamówienia. NetSuite pozwala zamówić kombinację zapasów, wydatków i usług w ramach tego samego zamówienia. Jeśli istnieje umowa zakupu, odpowiednie ceny zostaną zastosowane automatycznie. Rozwiązanie pozwala dostosować przypomnienia tak, aby informować, kiedy oczekuje się otrzymania zamówień. Proste listy w NetSuite pomagają zautomatyzować i przyspieszyć proces zarządzania zamówieniami.

  Zarządzanie przeniesieniem zamówień

  NetSuite pozwala generować zlecenia transferu zamówień między lokalizacjami Twojej firmy, co ma kluczowe znaczenie dla stworzenia wydajnego łańcucha dostaw. Zamówienia można tworzyć ręcznie, jednak system oferuje funkcjonalność sieci dystrybucyjnej, która automatycznie przenosi konieczne do realizacji w innej lokalizacji zamówienia między przedsiębiorstwami bez dodatkowego wysiłku.

  Zarządzanie zleceniami pracy

  Location Irrelevance (tłum. Nieistotność lokalizacji) jest istotą zarządzania łańcuchem dostaw w NetSuite. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie tego samego poziomu informacji o procesie produkcyjnym bez względu na lokalizację produkcji. Zlecenia pracy są tworzone i zarządzane za pomocą silnika planowania we wszystkich lokalizacjach i filiach, zapewniając spójność i dokładność. W razie potrzeby można uzyskać aktualizacje w czasie rzeczywistym za pośrednictwem chmury MES.

  Współpraca z dostawcami

  Dostęp w każdym miejscu i czasie

  System w 100% oparty jest na chmurze i dostępny za pośrednictwem dowolnej przeglądarki na dowolnym urządzeniu. Takie rozwiązanie stanowi podstawę platformy łańcucha dostaw NetSuite. Pozwala na szybkie i łatwe zakładanie, prowadzenie i likwidację firm, magazynów i producentów kontraktowych w dowolnym kraju czy regionie. Zapewnia też bezpieczeństwo, dając pełną kontrolę nad tym, co i kiedy widzi każdy użytkownik.

  Pre-Defined Portals

  NetSuite jest fabrycznie wyposażony w wstępnie skonfigurowane i łatwe w obsłudze portale dla klientów i dostawców, które można aktywować w razie potrzeby. Po włączeniu użytkownik widzi tylko informacje, które są dla niego istotne co zapewnia szybki i łatwy sposób komunikacji.