fbpx

Zarządzanie środkami trwałymi.

Zarządzanie środkami trwałymi w NetSuite to kompleksowe zarządzanie cyklem życia urządzeń, nieruchomości i wyposażenia. System umożliwia utrzymanie i kontrolę pełnego cyklu życia aktywów amortyzowanych lub nieamortyzowanych. Oferuje wsparcie od utworzenia do amortyzacji, przeszacowania i zbycia, w tym wsparcie dla rynków międzynarodowych. Moduł obsługuje szczegółowe zarządzanie aktywami, w tym harmonogramy konserwacji i ubezpieczenia, zapewniając jednocześnie ścisłą integrację księgową.

    Umów się na bezpłatną prezentację systemu
    Więcej
    Więcej