fbpx

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją z NetSuite pozwala wprowadzać produkty na rynek szybko i skutecznie, wykorzystując wgląd w czasie rzeczywistym w procesy zarządzania.

System zarządzania produkcją

System pozwala na zarządzanie produkcją w oparciu o lokalizację. Umożliwia również produkcję tego samego wyrobu na różne sposoby w każdej lokalizacji, w zależności od możliwości danej lokalizacji. NetSuite daje możliwość precyzyjnego określenia kosztów, a także śledzenia i planowania produkcji. Dodatkowo pozwala zmniejszać koszty sprzedawanych towarów, optymalizując koszty dzięki wbudowanemu zarządzaniu jakością.

Zarządzanie produkcją – główne zalety i funkcjonalności NetSuite:

 • Marszruty produkcyjne – funkcja tras,
 • Zarządzanie produktem,
 • Rejestrowanie zmian, dokumentowanie i udostępnianie,
 • Automatyczne wdrażanie zmian,
 • Prognozowanie popytu,
 • Zapotrzebowanie materiałowe – MRP,
 • Inwentaryzacja wielu lokalizacji,
 • Planowanie zaopatrzenia,
 • Składanie zamówień,
 • Harmonogram zadań,
 • Planowanie w czasie rzeczywistym,
 • Konfiguracje,
 • Aktualizacja danych z produkcji w czasie rzeczywistym,
 • Wiele opcji zarządzania procesami produkcji dyskretnej,
 • Planowanie partii,
 • Produkcja seryjna – Batch Processing.

  Otrzymaj wycenę
  Więcej
  Więcej

  BOM i marszruty produkcyjne

  BOM - Assembly Items

  Zestawienie materiałów (BOM) jest ustalane i utrzymywane w NetSuite. Zastosowanie tego podejścia zapewnia spójność podczas tworzenia i edytowania wszystkich informacji wymaganych do skutecznego zarządzania wielopoziomowymi strukturami BOM. Dostępne są opcje zaawansowane, takie jak możliwość oznaczania przedmiotów jako fantomy, definiowania oczekiwanej wydajności, utrzymywania poprawek lub ustawiania dat skuteczności i ważności. Rozwiązanie daje pewność, że towar zawsze będzie wyprodukowany w odpowiedni sposób. NetSuite umożliwia również ustalenie bardziej zaawansowanych BOMów.

  Marszruty produkcyjne

  Funkcja Tras NetSuite umożliwia łatwe zdefiniowanie osób, maszyn, centrów pracy i czasu potrzebnego do wytworzenia produktu. Informacje te w połączeniu z szablonami kosztów określają oczekiwany koszt robocizny, maszyn i koszty pośrednie. Dzięki temu NetSuite umożliwia śledzenie odpowiedniego poziomu szczegółowości kosztów z procesu produkcyjnego. Korzystając z funkcji zaawansowanego wytwarzania, system pozwala na automatyczne wygenerowanie skończonego harmonogramu wydajności. Ponadto funkcję Tras można wielorako zdefiniować w zależności od lokalizacji.

  Zarządzanie produktem

  NetSuite wspiera produkcję poprzez wskazywanie użytkownikowi, których materiałów i komponentów użyć, aby wyprodukować dany wyrób. System przedstawia ekran przedmiotu, który jest dostosowany do tego konkretnego typu wyrobu i pokazuje tylko niezbędne informacje. Korzystając funkcji SuiteFlow, można łatwo skonfigurować automatyczne numerowanie przedmiotów, ukryć lub wymagać dodatkowych pól i zautomatyzować proces zatwierdzania.

  Zarządzanie dokumentami

  File Cabinet to moduł, który jest centralnym repozytorium wszystkich dokumentów, plików i załączników potrzebnych do prowadzenia firmy. Pliki można ręcznie przesyłać przez system i dołączać do praktycznie dowolnego rekordu w NetSuite, w tym klientów, dostawców, zamówień itp. Pliki są przechowywane w folderach z unikalnymi uprawnieniami bezpieczeństwa.

  Zmiany w projekcie/technologii.

  Moduł pozwala użytkownikom na rejestrowanie zmian, dokumentowanie i udostępnianie, a następnie automatyczne ich wdrażanie. Zlecenia zmian można kategoryzować według typu. Mogą aktualizować zmiany procesów i dokumentacji (oprócz istotnych zmian produktu). W połączeniu z funkcjami zarządzania jakością i sprawami (Quality and Case management), system zapewnia pełną kontrolę nad cyklem życia produktów.

  Planowanie i harmonogramy

  Prognozowanie popytu

  Moduł oferuje kilka sposobów obliczania i przewidywania popytu na podstawie popytu historycznego, otwartych możliwości lub ręcznie wprowadzanych/importowanych prognoz sprzedaży. Niezależnie od typu i podstaw generowanej prognozy rozwiązanie pozwala na przeglądać i edytować prognozowane zapotrzebowanie przed przystąpieniem do planowania dostaw. Umożliwia ustawienie systemu na tworzenie popytu na podstawie prognoz sprzedaży.

  Zapotrzebowanie materiałowe MRP

  MRP jest jedną ze standardowych metod równoważenia popytu i podaży. Funkcja planowania popytu w NetSuite umożliwia sprawdzanie stanów magazynowych i zapasów bezpieczeństwa, przeglądanie popytu i analizę podaży przed wygenerowaniem planowanych zamówień.

  Inwentaryzacja wielu lokalizacji

  Funkcja daje jest możliwość łatwego definiowania wielu lokalizacji zapasów z widocznością w czasie rzeczywistym. Lokalizacje mogą być organizowane hierarchicznie, a dla globalnych firm można zdefiniować kraj. Podczas procesu planowania można przystosować system do automatycznego tworzenia zleceń transferu między lokalizacjami.

  Metody planowania popytu

  • Regresja linearna – opiera się na popycie historycznym i metodzie najmniejszych kwadratów
  • Średnia ruchoma – opiera się na średniej ruchomej historycznego popytu, aby obliczyć całkowity średni wymagany poziom zapasów, a następnie prognozować przyszłe poziomy zapasów
  • Średnia sezonowa – opiera się na poprzednim popycie i określa sezonowe trendy przepływów zapasów, a następnie prognozuje przyszłe poziomy zapasów
  • Prognoza sprzedaży - opcja wykorzystuje prognozowane dane sprzedaży (takie jak możliwości, szacunki itp.) do prognozowania zapotrzebowania na zapasy.

  Planowanie zaopatrzenia

  Po wygenerowaniu planowanego popytu stworzenie planów dostaw jest prostym procesem. Za pomocą jednego kliknięcia tworzone są zamówienia. W zależności od niektórych parametrów i przepływów pracy związanych z zatwierdzaniem system będzie generował zamówienia planowane, firmowe lub zwolnione.

  Składanie zamówień

  Wynik procesu planowania upraszcza proces tworzenia zamówień zakupu, zleceń przeniesienia i zleceń pracy dla użytkownika i wykorzystuje kilka sposobów powiadamiania o potrzebie podjęcia działania (np. przypomnienie czy email.). Złożenie zamówienia jest proste – wystarczy tylko wybrać i potwierdzić zamówienie, które chce się złożyć.

  Harmonogram zadań

  Harmonogram zadań w NetSuite pokazuje popularny widok wykresu Gantta produkcji z możliwością ręcznego przeciągania operacji dzięki czemu możliwa jest jej zmiana w każdej chwili.

  Planowanie w czasie rzeczywistym

  Mechanizm planowania działa w czasie rzeczywistym i można go ustawić tak, aby automatycznie planował zlecenia produkcji podczas ich tworzenia lub osiągania przez zlecenia określonego statusu. Po zapisaniu zlecenia każda operacja zostaje zaplanowana zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami

  Konfiguracje. Manufacturing Workbench

  Kompleksowa funkcjonalność NetSuite zapewnia jedno miejsce, w którym przeprowadzana jest większość konfiguracji. W tym module możliwe jest skonfigurowanie:

  • standardów oraz ich uruchomienie
  • czasu opóźnienia i wstrzymania
  • partii
  • wymagań dotyczących zasobów i pracy z priorytetami
  • szczegółowych instrukcji pracy
  • planów inspekcji z dopuszczalną tolerancją

  Aktualizacje w czasie rzeczywistym z produkcji

  Widok listy produkcji pokazuje wszystkie bieżące zlecenia produkcyjne i automatycznie podkreśla potencjalne obszary występowania problemów czy błędów.

  Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi

  Produkcja dyskretna

  NetSuite oferuje wiele opcji zarządzania procesami produkcji dyskretnej (kompletacji) bez względu na jej wielkość czy złożoność. Niezależnie od specyfiki produkcji NetSuite posiada funkcje, które dostarczają potrzebnych informacji.

  Planowanie partii

  W przypadku producentów, którzy wytwarzają swoje produkty partiami, w celu dopasowania ich wydajności do swoich maszyn (w szczególności producentów żywności i napojów, ale w szerokim zakresie), można to łatwo osiągnąć poprzez określenie odpowiednich parametrów partii.

  Produkcja seryjna - Batch Processing

  NetSuite Advanced Manufacturing daje elastyczność w definiowaniu wielkości partii podczas procesu produkcyjnego i automatycznie tworzy zapisy serii. Każda partia jest przetwarzana i śledzona w sposób unikalny, a w połączeniu z funkcją śledzenia partii zapewnia pełną identyfikowalność. Maszyny, pracownicy, centra robocze i zasoby są następnie planowane i przypisywane do każdej pojedynczej partii. Rozwiązanie zapewnia, że wszystkie informacje są śledzone i aktualizowane w czasie rzeczywistym.