fbpx

RamBase

RAMBASE jest platformą ERP, która wdrażana jest łatwo i szybko. System może być wdrożony nawet w 8 tygodni. RAMBASE wyróżnia się możliwością długotrwałego użytkowania chmury bez kosztownych aktualizacji, ukrytych kosztów czy przestojów w użytkowaniu. 

RAMBASE jest unikalną platformą ERP firmy Hatteland, która wdrażana jest łatwo i szybko. Wdrożenie systemu może nastąpić nawet w 8 tygodni. Nie wymaga inwestycji w drogi sprzęt czy technologie, co sprawia, że korzystanie z niej nie generuje dodatkowych kosztów. Dzięki platformie kierowanie przedsiębiorstwem staje się proste i dostępne.

RamBase

System wyróżnia się na tle innych dostawców możliwością długotrwałego użytkowania chmury bez kosztownych aktualizacji, ukrytych kosztów czy przestojów w użytkowaniu. Pozwala ona otworzyć biznes na całe spektrum możliwości automatyzacji i tzw. Industry 4.0 (IoT). RamBase jest stworzony z myślą o firmach, które działają w obszarze produkcji i hi-tech. Jest idealny dla przedsiębiorstw posiadających klientów, którzy wiedzą jakiej jakości, dokładności oraz wartości biznesowej oczekują

Platforma RAMBASE nie jest zwykłym narzędziem ERP – jest platformą otwierającą zupełnie nowy rozdział w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. Innowacyjność RAMBASE polega na tym, że nie tylko przechowuje informacje o działalności przedsiębiorstwa, ale także pobiera informacje z innych programów, stron internetowych czy portali klientów.    

Platformę można bardzo łatwo i błyskawicznie wdrożyć, a korzystanie z niej nie wymaga nowych inwestycji w sprzęt czy technologie. Takie rozwiązanie sprawia, że nie tylko nie ponosimy dodatkowych kosztów, ale poprzez uproszczenie procesów zarządzania pozwala generować oszczędności.  

Dzięki RamBase kierowanie przedsiębiorstwem staje się proste i dostępne – z oferowanych rozwiązań możemy korzystać z każdego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do internetu. 

Główne zalety RamBase:

Ponad 170 lat tradycji międzynarodowego biznesu i 40 lat dostarczania technologii do sektora enterprise.  

Nawet 8 tygodni, jako szybka ścieżka wdrożeniowa RamBase minimalizująca ryzyko projektowe.

12 krajów, gdzie RamBase jest obecnie używany przez klientów.

Nawet 75% szybszy proces implementacji, w porównaniu do wdrożeń rozwiązań konkurencyjnych.

  Otrzymaj wycenę
  Więcej
  Więcej

  Czym wyróżnia się RamBase ERP?

  Tradycyjne systemy ERP zawierają informacje o podstawowym biznesie – od logistyki do produkcji i finansów. Platforma RamBase to coś o wiele więcej – integracje z oprogramowaniem zewnętrznym, BI, portale i strony internetowe, park maszyn (IoT), itd., to wszystko dostępne jest dzięki technologii API.

  Jak to działa?

  Dzięki połączeniom przez API uzyskujemy dostęp do systemów na całym świecie – danych z programów zewnętrznych w czasie rzeczywistym. Możemy przesyłać nasze dane dalej – do portali internetowych, partnerów, BI. Możemy rozwijać i dostosowywać system do naszego biznesu (w oparciu o własny zespół, partnerów lub we współpracy z producentem).

  Czy wdrożenie jest szybkie?

  Technologia, rozwiązania przyjęte w systemie, metodyka wdrożeniowa i partnerzy to kombinacja możliwości, dzięki którym wdrożenie RamBase może być nawet o 75% szybsze od wdrożeń rozwiązań konkurencyjnych. Oznacza to mniejsze zakłócenia w pracy, szybsze efekty, niższe koszty i łatwiejsze utrzymanie systemu.

  Kluczowe korzyści płynące z podejścia „chmurowego”

  Dzięki temu, że RamBase oparty jest na „chmurze” (Cloud ERP) daje on użytkownikowi wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnego podejścia. Koszt wdrożenia jest przewidywalny i policzalny w czasie, a całkowity koszt własności systemu (TCO) jest nawet o 70% niższy w porównaniu do rozwiązań „On-Premise”. Wdrożenie jest szybkie i niesie za sobą małe ryzyko, ponieważ wykorzystuje standaryzowane moduły przygotowane dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Dzięki temu firma może zacząć korzystać z systemu RamBase już po kilku tygodniach od rozpoczęcia instalacji (a nie po kilku miesiącach jak w przypadku rozwiązań on-premise). Dodatkowo system ma znacznie niższy koszt inwestycji „na wejściu” oraz mniejsze koszty korzystania z rozwiązania w przyszłości. Co ważne, nie wymaga inwestycji w drogi sprzęt czy pracowników do obsługi systemu. 

  RamBase to także niskie koszty użytkowania. Aktualizacja przeprowadzana jest w głównym systemie dostawcy rozwiązania i automatycznie instaluje się u wszystkich użytkowników – bez dodatkowych opłat i przestoju w pracy. Dzięki temu system działa zawsze w najnowszej wersji, a każdy upgrade jest kompatybilny. Dodatkowo w RamBase płaci się tylko za faktyczną ilość użytkowników. Możemy łatwo skalować system zarówno w górę jak i w dół. W wyniku tego mamy system, który rozwija się z firmą i jest do niej zawsze dopasowany. 

  Dodatkowo RamBase cechuje duże bezpieczeństwo i niezawodność – centra danych RamBase to najwyższej jakości infrastruktura, zabezpieczenia i wysokiej klasy eksperci. 

   Umów się na bezpłatną prezentację systemu
   Więcej
   Więcej

   Finanse

   RamBase, w module finanse, pomaga monitorować i uzgadniać zapisy i operacje finansowe w księdze głównej. Pozwala tworzyć raporty dotyczące przedawniania się należności oraz tworzyć sprawozdania finansowe, raporty i analizy, które pomagają podejmować zarówno krótko jak i długoterminowe decyzje.

   Proces produkcji

   RamBase wspiera cały proces produkcji, od rejestrowania zasobów, przez planowanie, produkcję, po dokumentację. System rejestruje zasoby używane w procesie produkcji, takie jak części, maszyny, operacje i personel. Pozwala je definiować i konfigurować, a także rejestrować prowadzone operacje. Dzięki wersjonowaniu i aktualizacji treści system ułatwia utrzymanie struktur produkcyjnych. RamBase wspiera również planowanie produkcji, aby towary były wyprodukowane zawsze na czas i w pożądanej jakości.

   Środki trwałe

   RamBase daje przegląd inwestycji, pozwala na automatyczne comiesięczne amortyzacje i prognozuje koszty amortyzacji. Umożliwia również tworzenie raportów wykorzystywanych w audytach.

   Zarządzanie jakością

   W ramach dbania o najwyższą jakość towarów i usług w firmie prowadzone są działania naprawcze i zapobiegawcze, obsługiwany jest proces reklamacji i zwrotów. RamBase wspiera cały ten obszar działalności przedsiębiorstwa udostępniając dodatkowo statystyki dotyczące jakości.

   Dbając o najwyższą jakość towarów i usług RamBase oferuje moduł dla procedur postępowania, w których wykonywane są zarówno działania korygujące, jak i zapobiegawcze, aby naprawić bieżącą sytuację (poza zapobieganiem powtórzenia takich sytuacji w przyszłości).

   Sprzedaż i dostawa

   RamBase obsługuje cały proces sprzedaży - od szansy do zamówienia. Oferuje wsparcie dla całego lejka sprzedaży. Wspiera rejestrację okazji i umożliwia zaawansowaną wycenę zarówno produktów, jak i projektów, z obsługą wstecznej wyceny dla dostawców. System wspiera zarządzanie zaległościami wraz z informacjami o dostawach w czasie rzeczywistym z produkcji i magazynu. RamBase udostępnia również całościowe prognozy sprzedaży. Daje wgląd we wszystkie potencjalne szanse i okazje w jednym widoku. Umożliwia także łatwe tworzenie zamówień oraz oferuje zautomatyzowane tworzenie zadań na każdym etapie procesu sprzedaży.

    

   Logistyka

   RamBase całościowo obsługuje wszystkie zadania procesu logistycznego. Niezależnie czy otrzymujemy dostawę, czy mamy wysłać towary. System zbiera, scala i integruje dane i informacje zebrane podczas realizacji procesu. Dodatkowo RamBase wspiera firmy, aby zużywały jak najmniej zasobów, utrzymując proces na odpowiednim poziomie.