fbpx

Logistyka

Logistyka w RamBase jest zdefiniowana jako proces, w którym towary przepływają między punktem pochodzenia a punktem konsumpcji. W ramach procesu następuje odbiór, kompletacja i wysyłka przedmiotów fizycznych, a także dystrybucja oraz obsługa informacji i zasobów.

RamBase obsługuje wszystkie zadania procesu logistycznego, gdy towary lub zasoby są transportowane ze źródła pochodzenia do źródła konsumpcji. System integruje wszystkie informacje i elementy fizyczne z całego procesu. Głównym celem RamBase w zakresie logistyki jest wykorzystanie minimum zasobów niezbędnych do obsługi różnych przepływów. Dzięki systemowi wymagania, takie jak odbiór towarów, kontrole, zapewnienie jakości, kompletacja towarów i wysyłka towarów, zostają wykonane, zarejestrowane i udokumentowane w najbardziej efektywny sposób.

Logistyka w RamBase wspiera odbieranie towarów związanych z zamówieniami zakupu. Zapewnia, że towary transportowane i dostarczane do magazynu są zarejestrowane i udokumentowane w stanie, w jakim je otrzymano. System umożliwia również sprawdzenie i zatwierdzenie towarów przed ich przyjęciem do magazynu. RamBase pomaga zlokalizować właściwy towar do wysyłki na magazynie i wspiera jego odbiór. System umożliwia również mierzenie, pakowanie i rejestrowanie wysłanych zamówień pod odpowiednimi numerami spedycji. RamBase wspiera także przedsiębiorstwa międzynarodowe i pozwala na przeprowadzenie odprawy celnej towarów wysyłanych za granicę.

System obsługuje transfery zasobów między magazynami. Pozwala na odpowiednią rejestrację przeniesienia. Wspiera również rejestrację i obsługę odchyleń. Wskazuje towary, które nie przeszły kontroli lub są uznane za uszkodzone, brakujące lub zarejestrowane w niewłaściwej ilości.

Oprócz tego system oferuje szerokie analizy w postaci raportów i statystyk, aby skutecznie śledzić dostawców, klientów i magazyn.

Magazyn – główne funkcjonalności w RamBase

 • Dokumentacja towarów magazynowych,
 • Rejestracja i przenoszenie towarów,
 • Etykietowanie,
 • Kompletacja zamówienia,
 • Zarządzanie magazynem,
 • Obsługa lokalizacji,
 • Inwentaryzacja,
 • Wysyłka (odbiór, pakowanie, dokumentacja, rejestracja),
 • Łączenie zamówień,
 • Eksport towarów wraz z niezbędną dokumentacją.

  Umów się na bezpłatną prezentację systemu
  Więcej
  Więcej

  Przyjęcie / odbiór

  Aby proces przyjęcia był wydajny RamBase pomaga przygotować dokumentację dla towarów wchodzących w skład magazynu. Umożliwia również śledzenie towarów, które mają być dostarczone na magazyn i wspiera ich rejestrację.

  W RamBase odbiór towarów może odbywać się przez personel: manualnie lub przy pomocy urządzeń elektronicznych, takich jak terminale ręczne. Przychodzące towary związane z zamówieniami zakupu są odbierane, sprawdzane i magazynowane.

  Zadania związane z procesem przyjęcia obsługiwane przez RamBase:

  • Tworzenie listów przewozowych - spedytor przesyłki może zostać zarejestrowany przy wysyłce.
  • Wykonywanie inspekcji towarów - wszystkie lub część otrzymanych towarów można sprawdzić przed ich wpisaniem na stan magazynu.
  • Wydruk etykiet magazynowych.
  • Rejestracja zapasów - towary fizycznie umieszczane w wewnętrznych magazynach są rejestrowane jako dostępne lub odebrane.

  Proces kompletacji zamówienia

  RamBase wspomaga firmę w całym procesie kompletacji zamówienia. W przypadku zamówień wychodzących z udziałem towarów fizycznych, towary zostają pobrane i zarejestrowane jako pobrane. Aby zachować kontrolę nad towarami związanymi z konkretnym zamówieniem, RamBase informuje pracowników magazynu, który produkt ma zostać pobrany. Cały proces kompletacji może być wspomagany przez przenośny terminal (PDA). W ramach procesu kompletacji zamówienia możliwe jest zainicjowanie listy komponentów potrzebnych do wybrania. Ułatwia ona pracownikom magazynu odpowiednią fizyczną kompletację zamówienia. RamBase wspiera również rejestrację pobranych z magazynu towarów.

  Zarządzanie magazynem

  Dzięki temu, że RamBase wie, gdzie znajdują się wszystkie towary w magazynie, wiele procesów magazynowych jest bardziej wydajnych: planowanie, obsługa personelu, kierowanie i kontrola. Dzięki zastosowaniu ręcznych urządzeń w magazynie jego obsługa staje się jeszcze bardziej wydajna.

  RamBase zapisuje magazynowane towary w wewnętrznych lokalizacjach magazynowych.  Aby zoptymalizować zapasy, może przenosić towary pomiędzy lokalizacjami. System wspiera pobieranie towarów do zamówień sprzedaży i zleceń produkcyjnych. Wspiera również proces inwentaryzacji magazynu (regularnie lub w sposób ciągły).  RamBase obsługuje również odchylenia w magazynie.

  Zarządzanie magazynem zewnętrznym

  RamBase wspiera proces magazynowania nawet jeśli firma korzysta z zewnętrznych magazynów.

  Lokalizacje magazynowe

  Moduł lokalizacji magazynowych składa się z trzech głównych obszarów:

  • Lokalizacja – pokazuje wszystkie poziomy magazynu, od lokalizacji magazynu, przez lokalizację zapasów, do zawartości zapasów. Wyniki można dowolnie filtrować oraz definiować.
  • Szczegóły lokalizacji zapasów – pokazuje lokalizacje zapasów oraz ich opisy. Moduł pozwala również kategoryzować zapasy:
   • Wybór zablokowany - wszystkie produkty w magazynie oznaczone w ten sposób są domyślnie zablokowane i nie mogą zostać odebrane.
   • Linking Blocked - wszystkie produkty w tej lokalizacji magazynowej są blokowane przed łączeniem w rejestrze przydziału.
   • Części zamienne do naprawy – pozwala określić, że ​​towary w tej lokalizacji magazynowej są częściami zamiennymi do naprawy. Ta opcja automatycznie blokuje łączenie.
   • Second hand parts (części używane) - części, które z jakiegoś powodu zostały zwrócone lub zablokowane przed sprzedażą lub wykorzystaniem w produkcji. Wybranie tej opcji dla lokalizacji zapasów zablokuje zarówno elementy do łączenia, jak i pobierania.
   • Typy treści – pozwalają na określenie domyślnej lokalizacji zapasów.
  • Przydziały lokalizacji zapasów - w tym obszarze znajduje się przegląd wszystkich dokumentów przypisania zapasów (tj. dokumentów określających liczbę poszczególnych pozycji odbioru towarów) w tej lokalizacji.

  Etykiety lokalizacji zapasów w lokalizacjach magazynowych

  W lokalizacjach magazynowych istnieją dwie różne opcje drukowania etykiet magazynowych dla półek magazynowych i obszarów – etykiety lokalizacji zapasu (druk wyróżnionych etykiet lokalizacji zapasów) i lokalizacji oddziałów (druk pełnej ilości etykiet lokalizacji zapasów).

  RamBase pozwala również na wydruk etykiet magazynowych i wydruk gałęzi etykiet lokalizacji zapasów.  

  Przydział lokalizacji zapasów

  Moduł przydziału lokalizacji zapasów służy do wyświetlania informacji o tym, ile z poszczególnych pozycji odbioru towarów znajduje się w poszczególnych lokalizacjach magazynowych i zapewnia kontrolę i identyfikowalność zapasów.

  Istnieją trzy główne obszary modułu przydziału lokalizacji:

  • Przydziały lokalizacji zapasów - wyświetlany jest wybrany magazyn w polu lokalizacji, konkretna lokalizacja oraz zapasy.
  • Szczegóły przypisania lokalizacji magazynu - wyświetlane są wszystkie istotne informacje dotyczące elementu przydziału lokalizacji zapasów, w tym opcje pola wyboru, z możliwością zablokowania łączenia i pobierania. Powoduje zastąpienie właściwości ustawionych w lokalizacji magazynowej.
  • Historia przypisania lokalizacji zapasów - pokazuje zmiany zapasu od momentu ich otrzymania do magazynu.

  Rejestrowania i przenoszenie zapasów

  RamBase oferuje szereg rozwiązań, które pomagają przenosić zapasy. Rozwiązanie wspiera ręczną obsługę magazynu przez aplikację na urządzeniu. RamBase posiada również moduł do przenoszenia zapasów między lokalizacjami magazynów – wspiera ten proces zarówno podczas automatycznego jak i ręcznego przenoszenia.

  Inwentaryzacja

  Z RamBase można łatwo przeprowadzić inwentaryzacje. Rozwiązanie pozwala na tworzenie dokumentu inwentaryzacyjnego. Umożliwia liczenie lokalizacji zapasów. RamBase wspiera również przeprowadzanie inwentaryzacji za pomocą terminala ręcznego. Specjalna aplikacja udostępnia przegląd wszystkich przeprowadzonych inwentaryzacji monitorowania zapasów. Umożliwia również ręczną korektę ilości zapasów.

  Wysyłka i eksport towarów

  RamBase wspiera cały proces wysyłki, czyli finalizacji zamówienia; obejmuje pakowanie, drukowanie dokumentów i rejestrację. Umożliwia także łączenie zamówień (aby zmniejszyć koszty transportu i koszty administracyjne).

  RamBase pozwala na tworzenie dokumentów wysyłkowych określających zawartość i wartość przesyłki, które można wydrukować z systemu. Rozwiązanie wpiera również mierzenie i ważenie przesyłek i pozwala na nich śledzenie poprzez przypisanie numeru spedytora.

  Eksport towarów

  Dzięki RamBase przygotowanie towarów do eksportu jest proste. Przepisy eksportowe mogą wymagać od handlu międzynarodowego certyfikatów, zgłoszeń celnych i innych wymagań. RamBase tworzy dokumenty eksportowe takie jak: faktura handlowa, deklaracja eksportowa, świadectwo pochodzenia i dokumenty przewozowe zgodne z wymaganiami wysyłek eksportowych.