fbpx

Sprzedaż i dostawa

Sprzedaż i dostawa
RamBase

RamBase sprzedaż i dostawa – obsługuje cały proces – od szansy do zamówienia. Oferuje wsparcie dla całego lejka sprzedaży. Wspiera rejestrację okazji i umożliwia zaawansowaną wycenę zarówno produktów, jak i projektów, z obsługą wstecznej wyceny dla dostawców. System wspiera zarządzanie zaległościami wraz z informacjami o dostawach w czasie rzeczywistym z produkcji i magazynu. RamBase udostępnia również całościowe prognozy sprzedaży. Daje wgląd we wszystkie potencjalne szanse i okazje w jednym widoku. Umożliwia także łatwe tworzenie zamówień oraz oferuje zautomatyzowane tworzenie zadań na każdym etapie procesu sprzedaży.

Sprzedaż i dostawa – główne funkcjonalności RamBase

Sprzedaż i dostawa
 • Zarządzanie relacjami oraz umowami z klientami i dostawcami,
 • Ceny, rabaty i marże,
 • Obsługa zapytań ofertowych i zamówień,
 • Określanie przewidywanego czasu dostawy,
 • Filtrowanie zamówień sprzedaży,
 • Handel w wielu walutach,
 • Obsługa zamówień na zasadzie subskrypcji,
 • Raportowanie – zaległości, rozliczenia, zapytania,
 • Rejestracja dostaw,
 • Status zamówienia,
 • Obsługa ceny.

  Otrzymaj wycenę
  Więcej
  Więcej

  Zarządzanie relacjami z klientem

  RamBase wspiera zarządzanie relacjami z klientami fizycznymi lub innymi firmami (B2B). W systemie można ustalić różne warunki i preferencje dla konkretnych klientów oraz wprowadzać konieczne aktualizacje. Narzędzie umożliwia łatwą rejestrację nowych klientów na podstawie otrzymanych zamówień. System umożliwia również aktualizację danych i warunków określonych dla danego klienta. Pozwala określić ścieżkę obiegu dokumentów dla każdego z klientów. Wspiera także komunikację poprzez możliwość przesyłania dokumentów bezpośrednio do klienta.

  Kody wysyłki i obsługi

  Możliwe jest dodanie do klienta dodatkowych specyfikacji wysyłki i obsługi w sytuacjach, gdy przesyłki wymagają dodatkowej opieki lub specjalnej obsługi. Te specyfikacje są tworzone i zapisywane w archiwum kodów wysyłki i obsługi (SHC). Celem tych kodów jest wyświetlanie ich osobom odpowiedzialnym za wysyłkę i obsługę oraz ułatwienie ustalenia szczególnych preferencji.

  Umowy cenowe

  W RamBase można połączyć dany towar lub klienta z umową cenową.  Ilekroć określony klient będzie składał zamówienie na artykuły związane z umową cenową, ceny sprzedaży będą ustalane zgodnie z wcześniej określoną umową. To samo dotyczy funkcji tworzenia grup klientów i ustalania dla nich cen towarów.

  Oferty sprzedaży

  W procesie wyceny, jeśli nie ma ustalonych umów lub zobowiązań, uzgadnia się z klientem ceny, terminy dostawy, warunki płatności i specyfikację produktu.

  Niektóre produkty mają stałą cenę niezależną od klienta, podczas gdy inni klienci otrzymują ustaloną cenę za określone produkty. Oferowanie różnych cen w zależności od produktu i klienta jest standardową praktyką w niektórych branżach. Wynika to głównie z faktu, że niektórzy klienci są więksi i oczekują cen umownych w większym asortymencie produktów, podczas gdy mniejsi klienci wolą prosić o podanie cen dla poszczególnych przypadków lub kupują według standardowych cen sprzedaży. Proces ten zwykle rozpoczyna się od zapytania ofertowego, w którym gromadzone są informacje dotyczące ceny i dostępności, które stanowią podstawę oferty.

  RamBase wspiera cały proces ustalania ceny i rejestruje wszelkie negocjacje dotyczące ceny lub warunków. Rejestruje zapytania ofertowe i wspiera składanie oferty na produkt w określonej ilości, cenie i czasie dostawy. Pozwala również na wysyłkę wyceny, a także na składanie ofert na produkt: na określoną ilość, cenę i czas dostawy i czas trwania. RamBase pozwala także na zmiany statusu wyceny oraz ich zmiany w procesie negocjacji (w tym tworzenie nowej oferty). Dzięki temu wiemy dokładnie, na podstawie, której wersji oferty będziemy realizować zamówienie. Dodatkowo system pozwala oznaczać niezrealizowane zapytania rejestrując ich przyczynę i zachowując wycenę. 

  Obsługa zamówień

  W RamBase proces zamówienia, który rozpoczyna się od procesu wyceny, zawiera uzgodnione warunki i pozwala na wygenerowanie potwierdzenia zamówienia. Po potwierdzeniu zamówienia dołączane jest ono do planowanych wyników firmy i wliczane jest do oczekiwanego dochodu.  Proces zamówienia może również rozpocząć się bez wyceny. Umowy te mogą być pisemne lub ustne, a warunki, takie jak czas dostawy i cena są uzgodnione i wdrożone we wszystkich transakcjach. To rozwiązanie pozwala spędzić mniej czasu na dostarczaniu towarów do klienta, a jednocześnie skrócić czas poświęcony na administrację.

  RamBase pozwala na tworzenie zamówienia z uwzględnieniem produktów, ilości, cen i warunków dostawy. Umożliwia również sprawdzenie czy dane towary są w magazynie lub czy są wyprodukowane.

  W RamBase można śledzić potwierdzone, ale niedostarczone zamówienia. System obsługuje zaległości klienta, które można zdefiniować jako należność klienta od sprzedawcy. W ramach tego modułu można monitorować zaległości klientów na podstawie żądań lub procedur wewnętrznych. Na przykład, uzyskiwanie potwierdzonych dat od dostawcy / produkcji, kontrola, czy zamówienia są dostarczane zgodnie z potwierdzoną datą lub próba przyspieszenia zamówień / produkcji, jeśli żądana data przez klienta nie jest spełniona. Rozwiązanie pozwala ściśle monitorować zaległości dzięki czemu pozwala uniknąć rozbieżności.

  System pozwala również na wysyłanie zamówienia do jednego lub kilku odbiorców. W RamBase, jeśli zamówienie zostało już potwierdzone, może zostać anulowane lub częściowo dostarczone. Po zapytaniu i uzgodnieniu z klientem można również stworzyć nową wersję zamówienia sprzedaży.

  Przewidywany czas dostawy

  RamBase wskazuje możliwy czas realizacji zamówienia i datę dostawy. W tym celu przetwarza informacje dotyczące zamówienia. Bierze od uwagę niezbędne dane dotyczące produkcji takie jak: części, surowce czy obciążenia zasobów produkcyjnych. System pokazuje również, ile zasobów zostanie zużytych i wykorzystanych dla realizacji danego zamówienia. Daje także wgląd w rozpoczęte procesy produkcyjne.

   

  System daje przegląd najważniejszych dat zamówienia: żądaną datę realizacji, potwierdzoną datę dostawy i datę opóźnienia. Na podstawie wszystkich tych danych RamBase oblicza planowany dzień dostawy.

  Żądana data to data wskazana przez klienta. Jest podstawą dokładnych statystyk dostaw i kluczową wartością do zarządzania dostawami. Potwierdzona data jest najpierw ustalana przez sprzedawcę (lub automatycznie przez system), ale może zostać zmieniona z powodu opóźnień w zakupach lub produkcji. System RamBase podaje informacje o zmianach w potwierdzonej dacie dostawy, a potwierdzone zamówienia mogą być wysyłane do klientów. Żądaną datę i datę potwierdzenia można ustawić dla każdej pozycji zamówienia lub dla wszystkich pozycji zamówienia jako całości.

  Łatwe filtrowanie pozycji zamówienia sprzedaży

  Możliwe jest odfiltrowanie określonych pozycji zamówienia sprzedaży za pomocą filtrów RamBase. Istnieje wiele różnych wstępnie zdefiniowanych filtrów, których można używać do filtrowania dokładnie potrzebnych elementów na podstawie kilku kryteriów.

  Wielowalutowość

  RamBase pozwala na handel w wielu walutach. W systemie można zdefiniować waluty dla każdego klienta. Rozwiązanie umożliwia przypisanie do klienta więcej niż jednej waluty i wybieranie odpowiedniej z nich dla poszczególnych transakcji.

  Marże

  Marża brutto każdej pozycji zamówienia jest obliczana bezpośrednio i prezentowana, gdy tylko sprzedane towary zostaną połączone z zakupem poprzez przypisanie zapasów. Cena sprzedaży może być ustalona zarówno jako stała marża obliczona na podstawie ceny, jak i stała cena obliczona na podstawie marży. W RamBase zatwierdzenia cen można skonfigurować w taki sposób, aby pozycje zamówienia z marżą brutto poniżej określonej wartości musiały zostać potwierdzone.

  Realizacja zamówień

  Rozwiązanie łączy wolną ilość zapasów w magazynie z przychodzącymi zamówieniami. Pozwala zwolnić towary z magazynu w odpowiednim terminie oraz rozpocząć produkcję w takim czasie, by zapewnić terminową dostawę. Dzięki temu rozwiązaniu wolną ilość zapasów można powiązać z krótkoterminowymi zamówieniami sprzedaży i zleceniami produkcyjnymi.

  Subskrypcje

  RamBase pozwala na realizację zamówień w trybie subskrypcji. Rozwiązanie umożliwia klientom automatyczne zamawianie towarów. Dzięki systemowi można określać warunki subskrypcji, takie jak okres, członkostwo i częstotliwość oraz tworzyć oferty dotyczące subskrypcji i wysyłać je do wszystkich subskrybentów. Zamówienia zostają utworzone automatycznie (jeśli nie zostaną wcześniej anulowane przez subskrybenta.)

  Raportowanie sprzedaży

  RamBase wspiera firmę w raportowaniu sprzedaży. System pozwala m.in. monitorować zaległości, rozliczenia oraz zapytania. Przejrzyste procedury obsługi zaległości, fakturowania, rezerwacji i żądania klienta oferowane przez RamBase korzystnie wpłyną na wyniki firmy i relację z klientem. Rozwiązanie pozwala na tworzenie raportów dla różnych szczebli zarządzania przedsiębiorstwem i oferuje wiele rodzajów raportów, takich jak zaległości, rezerwacje, fakturowanie i wyceny.

  Raporty sprzedaży są podzielone na trzy kategorie: zarządzanie klientami, obsługa zamówień (pokazuje między innymi raporty rezerwacji i zaległości) oraz obsługa ofert (typowe dla działań następczych i sprawdzania zysków / strat).

  Dostawy / zaopatrzenie

  Zakupów dokonuje się w przypadku konieczności uzupełnienia stanów magazynowych lub dla realizacji zamówienia produkcyjnego. Proces zaopatrzenia może być przeprowadzony jako pojedynczy zakup lub wynikać ze stałej umowy. W zależności od typu prowadzonego zaopatrzenia (pojedynczy zakup lub umowa) i terminu realizacji, warunki dostaw mogą się zmieniać.

  RamBase wspiera utrzymanie bazy dostawców, pozwala na ich definiowanie wraz z osobami kontaktowymi oraz warunkami i umowami. System wspiera również przetwarzanie zapotrzebowania na zamówienia oraz ich realizację.

  RamBase wspiera realizację i śledzenie zamówienia. Umożliwia obsługę warunków umownych. System pozwala także na analizę w postaci raportów i statystyk, które dają pełny obraz dostawców i umów

  Zarządzanie dostawami

  RamBase wspiera zarządzanie relacjami z dostawcami fizycznymi lub innymi firmami (B2B). W systemie można ustalić różne warunki i preferencje dla konkretnych dostawców oraz wprowadzać konieczne aktualizacje.

  RamBase wspiera zarządzanie dostawcami rejestrując wszystkie niezbędne dane: nazwę adres, warunki płatności i dostawy oraz dane kontaktowe. System pozwala również na tworzenie sieci relacji biznesowych za pomocą informacji kontaktowych i zawodowych, a także relacji. 

  W RamBase możliwe jest zarejestrowanie dostawców oraz sprawdzanie statusu zamówienia. System pozwala modyfikować warunki i informacje dla dostawcy. Daje również możliwość ustalenia ścieżki obiegu dokumentów oraz wysyłania lub odbierania raportów, cenników i innej korespondencji dla dostawców.

  Ochrona ceny

  Dzięki RamBase możesz zapewnić ochronę ceny, jeśli przechowujesz w swoim magazynie towary dostawcy. Dostawca jest odpowiedzialny za wartość towarów w magazynie. Jeśli dostawca obniży wartość towaru (przyczyną może być upływ czasu lub dostępne nowsze modele), będzie odpowiedzialny za zwrot różnicy między nową ceną a ceną zapłaconą (gdy towary zostały zakupione od dostawcy). Jest to rodzaj zdalnego magazynowania, w którym firma przechowuje towary dla dostawcy, ale nie ponosi finansowej odpowiedzialności za cenę towarów przed ich faktyczną sprzedażą.