fbpx

Środki trwałe

RamBase daje przegląd inwestycji, pozwala na automatyczne comiesięczne amortyzacje i prognozuje koszty amortyzacji. Umożliwia również tworzenie raportów wykorzystywanych w audytach. Środki trwałe i zarządzanie nimi jest łatwe dzięki rozwiązaniom RamBase.

Oprócz pełnej kontroli kosztów okresowych RamBase daje prognozę przyszłych amortyzacji oraz przegląd tego, kiedy aktywa zostaną wycofane. W połączeniu z wymiarami księgowymi pokazuje ogólny widok amortyzacji, kosztów operacyjnych i przychodów z każdego składnika aktywów.

Środki trwałe w RamBase

Oprócz pełnej kontroli kosztów okresowych RamBase daje prognozę przyszłych amortyzacji oraz przegląd tego, kiedy aktywa zostaną wycofane. W połączeniu z wymiarami księgowymi pokazuje ogólny widok amortyzacji, kosztów operacyjnych i przychodów z każdego składnika aktywów.

Aktywacja środków trwałych

Inwestycja jest materialnym środkiem trwałym przekraczającym wartość określoną prawnie. Jeżeli cena zakupu przekroczy tę wartość, rzeczowy środek trwały musi zostać aktywowany w rejestrze. Zwykle odbywa się to po otrzymaniu faktury.

Obliczanie i księgowanie amortyzacji

Amortyzacja składnika aktywów jest czynnością okresową wykonywaną zwykle co miesiąc. Jeśli rejestr środków trwałych jest aktualizowany, amortyzację można wykonać za pomocą kilku kliknięć.

Zasady amortyzacji

Okresy finansowe rzeczowych aktywów trwałych są różne. Wszystkie scenariusze mogą mieć określone osobne reguły zarządzania.

Środki trwałe w RamBase

Odpis środków trwałych

Jeżeli rzeczowe aktywa trwałe stają się przestarzałe, uszkodzone itp., ich wartość spada. Możliwe jest dokonanie odpisu środków trwałych, aby zaktualizować księgę główną o prawidłowe wartości.

Rejestracja aktywów

Środki trwałe są rejestrowane na podstawie faktur od dostawców. System zapewnia skuteczny sposób importowania informacji z faktur dostawcy do rejestru środków trwałych.

Możliwe jest ręczne zarejestrowanie środków trwałych bezpośrednio w rejestrze.

Korekty istniejących aktywów

Możliwe jest dostosowanie księgowań środków trwałych w księdze głównej.

    Otrzymaj wycenę
    Więcej
    Więcej