fbpx

Zarządzanie jakością

W ramach dbania o najwyższą jakość towarów i usług w firmie prowadzone są działania naprawcze i zapobiegawcze, obsługiwany jest proces reklamacji i zwrotów. RamBase wspiera cały ten obszar działalności przedsiębiorstwa udostępniając dodatkowo statystyki dotyczące jakości. Z systemem zarządzanie jakością w Twojej firmie może znacznie się poprawić.

Dbając o najwyższą jakość towarów i usług RamBase oferuje moduł dla procedur postępowania, w których wykonywane są zarówno działania korygujące, jak i zapobiegawcze, aby naprawić bieżącą sytuację (poza zapobieganiem powtórzenia takich sytuacji w przyszłości).

Zarządzanie jakością w RamBase

Funkcja zwrotu towarów jest zintegrowana z każdym aspektem RamBase, który dotyczy dostaw. Aby uzyskać przegląd jakości w danym okresie, moduł zarządzania jakością w RamBase generuje raporty ze statystykami zwrotów.

Zadania zarządzania jakością obsługiwane przez RamBase:

  • Działania korygujące i zapobiegawcze.
  • Reklamacje i zwroty. System pozwala na tworzenie dokumentów reklamacji i zwrotów, które są rejestrowane w dedykowanym pliku. RamBase wspiera monitorowanie przepływu reklamacji (reklamacje i zwroty są ustalane w przepływie pracy, w którym problemy są sprawdzane). Jeśli przeprowadzona reklamacja/zwrot ma wpływ na wartości księgowe RamBase uwzględnia takie zmiany w rozrachunkach.
  • Statystyka. RamBase tworzy raporty ze szczegółowymi danymi dla całego procesu zarządzania jakością. Mogą one zawierać dane różnego rodzaju na wielu poziomach szczegółowości. 

    Umów się na bezpłatną prezentację systemu
    Więcej
    Więcej