Sprawozdawczość NFZ

OptiMED24 umożliwia automatyczne przenoszenie danych zapisanych w trakcie wizyty do modułu rozliczeń. Obsługuje deklaracje POZ, KAOS, a także zestawienia pacjentów oczekujących na wizytę u specjalisty.

Wypełnianie karty wizyty w gabinecie

Wprowadzone przez lekarza podczas wizyty w gabinecie dane (np. rozpoznania, wykonane procedury, karta skierowania) są automatycznie przenoszone do modułu rozliczeń, będąc cennym źródłem informacji dla osoby rozliczającej zrealizowane świadczenia z NFZ.

Sprawozdawczość AOS

Specjalny moduł programu umożliwia dodawanie pacjentów do kolejki na specjalistyczne świadczenia medyczne Zapisane dane są automatycznie przenoszone do modułu Sprawozdawczość NFZ, a następnie mogą być wysłane do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Wizyty zrealizowane w gabinecie AOS

Zestawienie wizyt wykonanych w gabinecie specjalistycznym pozwala na przygotowanie do rozliczenia wszystkich świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dzięki funkcji filtrowania danych pracownik rozliczający wizyty może dostosowywać sposób ich wyświetlania do swoich potrzeb. Można zweryfikować lub dodać do wizyty nowe świadczenia.

Sprawozdawczość POZ

OptiMED24 pozwala na dodanie do dokumentacji pacjenta deklaracji POZ do lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej, deklaracji medycyny szkolnej, deklaracji KAOS-cukrzyca oraz deklaracji KAOS-HIV. Wypełnione dokumenty są przenoszone do modułu rozliczeń, gdzie można je wyszukiwać w oparciu o różne kryteria. Znajduje się tu również informacja o tym, jaki status ma dodana deklaracja i czy została już wysłana do NFZ. Okno z zestawieniem wizyt z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadzonych w gabinecie medycznym pozwala na dokonanie rozliczenia świadczeń wykonanych w ramach tych wizyt. Moduł umożliwia tworzenie raportów zbiorczych wizyt POZ i ich wysyłanie do NFZ.

Bookmark and Share

Projekty / wdrożenia

Bezkonkurencyjność i wyjątkowość rozwiązania jakim jest RAMBASE pozwala na podbicie przez ten produkt rynków z całego świata. RAMBASE jest unikalną platformą firmy Hatteland, która wdrażana jest łatwo i szybko. Nie wymaga...

01.01.2012r. rozpoczynamy nowy projekt „Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”.Jego adresatami są właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania rozwijającą...

W ramach międzynarodowego konsorcjum, liderem którego jest firma HİSBİM (Turcja), a partnerami NEXT Systems Ltd (Węgry), INFOTA Research Institute of the Foundation for Information Society (Węgry), Instytut Matematyki i Informatyki...

Największy projekt doradczy w Małopolsce, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przewiduje dofinansowanie do 70% na usługi doradcze m.in. z obszarów: księgowości, rachunkowości, zarządzania, prawa, IT.Sprawdź już dziś, czy...

W ramach Projektu stworzyliśmy elektroniczną platformę wymiany danych i komunikacji z partnerami. Funkcjonalność zapewnia przygotowana platforma z dostosowanym systemem NAV oraz aplikacjami dla hodowców. Platforma posiada dwujęzyczny interfejs, umożliwiający zdalne...

Spółka IT Vision zrealizowała projekt rozwoju kompetencji pracowników dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL). Zrealizowaliśmy projekt "Podnoszenie kompetencji kluczowych pracowników IT Vision Sp. z o.o.", który został współfinansowany ze środków...

IT Vision Sp. z o.o. © 2000-2013
All rights reserved