fbpx

Zakupy i zaopatrzenie

Zakupy i zaopatrzenie w Business Central

Business Central pozwala na skuteczne zarządzanie rozbudowanymi łańcuchami dostaw i kanałami dystrybucji. System usprawnia procesy, obniża koszty, poprawia komunikację i współpracę z partnerami handlowymi. Wspiera zakupy i zaopatrzenie na każdym poziomie. Pomaga podejmować przemyślane decyzje oraz podnieść sprawność działania. Informacje przekazywane w czasie rzeczywistym pozwalają szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

System wspiera na przykład wysyłkę i dystrybucję, kontrolę zapasów i zakupów. Wspomaga także obsługę zwrotów i rezygnacji, zarządzanie dostawcami i zamówieniami, planowanie zaopatrzenia.

Zakupy i zaopatrzenie – główne funkcjonalności Business Central

 • Zarządzanie dostawcami i warunkami współpracy,
 • Integracja z dostawcami,
 • Obsługa zapytań ofertowych,
 • Umowy zakupu i zamówienia zbiorcze,
 • Rabaty i upusty,
 • Zautomatyzowane tworzenie, zatwierdzanie i realizacja zamówień,
 • Planowanie zaopatrzenia (generowanie zapotrzebowania, optymalizacja zamówień),
 • Rozpoznawanie dokumentów zakupu,
 • Przetwarzanie faktur od dostawców,
 • Zatwierdzanie i automatyzacja zamówień,
 • Przyjęcie towaru,
 • 3 drogi dopasowania i płatności

  Umów się na bezpłatną prezentację systemu
  Więcej
  Więcej

  Dostawcy – zarządzanie dostawcami, warunkami współpracy, sugerowani dostawcy

  Dzięki Business Central możesz planować zapotrzebowanie na podstawie popytu wraz z obsługą planowania głównego produkcji i planować wymagania materiałowe. Wsparcie podstawowego planowania dostaw to automatyczne zamówienia produkcyjne i zakupowe, komunikaty dla szybkiego i łatwego równoważenia podaży i popytu, wsparcie w planowaniu wymagań dotyczących materiałów oraz konfiguracja elementów z ich własnymi zasadami zmiany kolejności, w tym rejestracja, czy są one wytwarzane lub kupowane od strony trzeciej.

  Dla asortymentu można ustawić preferowanego dostawce lub ustalić kilku dostawców.

  Cenniki, odsyłacze (cross references), rabaty, kampanie

  Sales Line Discounting. Rozwiązanie pozwala Ci na elastyczne zarządzanie strukturą upustów. System automatycznie rozróżnia specjalne umowy z klientami indywidualnymi oraz grupami klientów i warunkuje rabaty według określonych parametrów (minimalna ilość, jednostka miary, waluta, wariant produktu, okres). Gdy zamówienia spełnia określone przez Ciebie parametry system oblicza najlepszą cenę jednostkową opartą na najwyższym rabacie.

  Sales Invoice Discounts.  Business Central umożliwia automatyczne naliczanie rabatów na fakturze. Wystarczy skonfigurować dowolne warunki rabatu (tym określoną minimalną kwotę, procent rabatu lub opłatę serwisową). Rabat zostanie obliczony na poszczególnych pozycjach i stanie się częścią sumy netto faktury. Rozwiązanie działa zarówno dla waluty lokalnej jak i obcej.

  Zarządzanie zamówieniami

  Sales Order Management. W Business Central możesz łatwo zarządzać ofertami, zbiorczymi zamówieniami i procesami zamówień sprzedaży. Konfigurowanie faktury różni się bezpośrednio od konfigurowania zamówienia sprzedaży, w którym dostępna ilość jest korygowana (gdy tylko kwota zostanie wprowadzona do wiersza zamówienia sprzedaży). Dostępna ilość nie ma wpływu na fakturę, dopóki faktura nie zostanie zaksięgowana. Moduł zarządzania zleceniami sprzedaży pozwala na zarządzanie częściowymi przesyłkami, osobną wysyłkę i fakturowanie, tworzenie faktur przedpłaty dla zamówień sprzedaży czy używanie ofert i zamówień zbiorczych w fazie sprzedaży (nie wpływają na dane dotyczące zapasów).

  Sales Return Order Management pozwala tworzenie zamówienia zwrotu, dzięki czemu możesz zrekompensować klientowi niewłaściwe lub uszkodzone towary. Mogą one być odbierane na podstawie zamówienia zwrotu. Business Central pozwala na tworzenie paragonów częściowych lub na łączenie paragonów z jedną notą kredytową. Rozwiązanie umożliwia również na łączenie zamówienia zwrotu z zamiennymi zamówieniami sprzedaży.

  Calendars. W kalendarzu możesz ustawić dni pracujące i dni wolne od pracy.  Kalendarz możesz przypisać do klientów, dostawców, lokalizacji, firm, agentów wysyłkowych i konfiguracji zarządzania usługami, a także, jeśli są konieczne, wprowadzić dla każdego zmiany. Pozycje kalendarza będą używane do obliczania daty w zamówieniach sprzedaży i zakupu, zleceniach przeniesienia, produkcyjnych, serwisowych oraz arkuszach zapotrzebowania i planowania.

  Planowanie zaopatrzenia

  Demand Forecasting. Prognozowaniem popytu możesz zarządzać na podstawie pozycji w spisie. Prognozy popytu na produkty i komponenty prezentowane są w wygodny sposób (dzienny, miesięczny, kwartalny). Dane te pozwalają systemowi planować i tworzyć zamówienia produkcyjne i zakupowe z uwzględnieniem prognozy popytu wraz z poziomem dostępnych zapasów i parametrów planowania zapotrzebowania.

  Sales and Inventory Forecasting pozwala uzyskać wgląd w potencjalną sprzedaż i pokazuje w przejrzysty sposób przegląd spodziewanych zapasów. Wbudowany Cortana Intelligence wykorzystuje dane historyczne i pomaga zarządzać zapasami oraz reagować na potrzeby klientów. Moduł oparty na prognozach pomaga tworzyć zamówienia uzupełnienia dla dostawców i oszczędza czas.

  Basic Capacity Planning. Możesz również dodać możliwości (centra robocze) do procesu produkcyjnego. Business Central umożliwia konfigurowanie tras i używanie ich w zleceniach produkcyjnych i planowaniu wymagań materiałowych.

  Finite Loading. Moduł zarządza skończonymi zasobami możliwości. Bierze pod uwagę ograniczenia zdolności, aby do centrum pracy nie przypisano więcej, niż można oczekiwać, że zostanie wykonane w danym czasie. To proste narzędzie. W połączeniu z modułem Promising Order, Finite Loading umożliwia również systemowi obliczanie zdolności do obietnicy (CTP).  

  Machine Centers. Centra maszynowe pomagają w zarządzaniu wydajnością pojedynczej maszyny czy zasobu produkcyjnego. Dzięki centrom można planować i zarządzać wydajnością na kilku poziomach: na bardziej szczegółowym poziomie dla centrów maszynowych i na poziomie skonsolidowanym dla centrów roboczych. Centra maszynowe pozwalają użytkownikom przechowywać więcej domyślnych informacji o procesach produkcyjnych, takich jak czas konfiguracji lub domyślny procent odpadów.

  Integracja z dostawcami

  Business Central umożliwia integrację z dostawcami poprzez format EDI. Wymaga jedynie uzgodnienia struktury po stronie naszej firmy oraz dostawcy. System daje wiele możliwości integracji przez web-serwisy (SOAP, ODATA) i dedykowany interfejs API.

  Rozpoznawanie dokumentów zakupu - OCR

  Integracja z OCR. Rozpoznawanie dokumentów umożliwia rejestrację i księgowanie dokumentów zakupowych. Jest wsparciem przez dodatkowe funkcje integracji z modułem OCR. Dokument może być skanowany, a link do skanu dokumentu może być załączony w systemie. Dzięki temu można pracować na dokumentach elektronicznych (zamiast na papierowych). Wypracowując odpowiednie szablony dokumentów dla poszczególnych dostawców można również automatyzować wstawianie dokumentów do systemu, które później podlegają akceptacji i dekretacji w opcjonalnym procesie workflow.

  Zatwierdzanie zamówień zakupu (definiowany workflow)

  Workflow. Dzięki procesowi workflow możesz ustawić parametry akceptacji zamówień, faktur czy wydatków. Dokumenty spełniające te parametry będą wymagały akceptacji np. osób przełożonych lub uprawnionych użytkowników. System umożliwia ustawienie odpowiednich parametrów dla zamówienia/faktury/wydatków, które automatycznie sprawią, że jego realizacja będzie wymagała akceptacji. Oprócz parametru wysokości wydatku można określić również minimalną marżę lub kwestie limitów kredytowych klienta.