Zarządzaj produkcją i poprawiaj jej wydajność!

Twoja firma produkuje wyroby procesowo, dyskretnie lub w sposób mieszany. Bez względu na typ produkcji, ważne jest, aby utrzymać wysoki poziom produktywności, niski stopień kosztów własnych oraz ciągle się rozwijać.  

Przed Twoją firmą stają ciągłe wyzwania:

  • Zapewnienie wysokiej jakości produktów
  • Skrócenie czasu produkcji
  • Optymalne wykorzystanie zasobów
  • Zapewnienie konkurencyjności oferty/wyrobów

Zyskasz dokładną wiedzę o wszystkich prowadzonych zleceniach, będziesz lepiej zarządzać serwisem, zaoszczędzisz czas, a przede wszystkim – zaoszczędzisz pieniądze!

Jedno narzędzie obsłuży wszystkie procesy w Twojej firmie, dzięki zintegrowaniu z obszarami rachunkowości i finansów.

Odpowiednio dobrany i skonfigurowany system ERP nie tylko wesprze cały proces Twojej produkcji (od kontaktu z klientem, przez właściwą produkcję do wystawienia faktury), ale także poprawi jej rzeczywistą wydajność, poprawi wyniki finansowe firmy i umożliwi skrócenie czasu realizacji i rozliczenia zamówień. To wszystko sprawi, że Twoja firma będzie się rozwijać i stanie się bardziej konkurencyjna.

System ERP pozwoli Ci prowadzenie kalkulacji i ofertowanie, realizację wszystkich procesów logistycznych i magazynowych. ERP ułatwi planowanie, zarządzanie i realizację produkcji. Wesprze również kontakt z klientem, sprzedaż oraz proces fakturowania.

System rejestruje zasoby używane w procesie produkcji, takie jak części, maszyny, operacje i personel. Pozwala je definiować i konfigurować, a także rejestrować prowadzone operacje. Dzięki wersjonowaniu i aktualizacji treści system ułatwia utrzymanie struktur produkcyjnych. ERP wspiera również planowanie produkcji, aby towary były wyprodukowane zawsze na czas i w pożądanej jakości. Produkcja jest rejestrowana w systemie, aby zapewnić identyfikowalność w ramach czynników produkcji, która jest podstawą do wystawienia faktury. ERP monitoruje również koszty towarów i zużycie zasobów, umożliwiając dokładną wycenę kosztu całkowitego. Obsługuje również odchylenia i wspiera administrowanie dokumentacją w tym instrukcjami obsługi, certyfikatami produktów i pomiarów.  

Dzięki systemowi ERP kierowanie przedsiębiorstwem staje się proste i dostępne – z oferowanych rozwiązań możemy korzystać z każdego miejsca na ziemi, wystarczy dostęp do internetu. System nie tylko przechowuje informacje o działalności przedsiębiorstwa, pozwala na integrację z oprogramowaniem zewnętrznym, Business Inteligence (BI), portalami i stronami internetowymi, parkiem maszyn (Internet of things – IoT), itd. To wszystko dostępne jest dzięki wykorzystanej w systemie technologii API.

Jako dyrektor handlowy odpowiadasz za tworzenie planów i strategii sprzedażowej oraz nadzorujesz ich realizację i stymulujesz wyniki sprzedaży. Monitorujesz i analizujesz rynek oraz dbasz o to, aby firma utrzymywała i budowała dobre relacje na rynkach handlowych. Nie jest Ci też...

Dyrektor handlowy

Dowiedz się więcej
Jako dyrektor finansowy odpowiadasz za politykę i sytuację finansową firmy. Nadzorujesz i koordynujesz przygotowanie budżetu finansowego, kontrolujesz wyniki firmy. Sprawujesz nadzór nad dokumentacją księgową i sprawozdawczością finansową. Kontrolujesz stopień zwrotu inwestycji i poszukujesz rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy. Dbasz o...

Dyrektor finansowy

Dowiedz się więcej
Jako dyrektor ds. zapatrzenia i logistyki odpowiadasz za całokształt spraw związanych z dokonywaniem zakupów i logistyką przedsiębiorstwa. Tworzysz standardy i procedury związane z zakupami, zarządzaniem łańcuchem dostaw i rozpoznawaniem rynku dostawców produktów i usług. Nawiązujesz kontakty, negocjujesz i zawierasz umowy....

Dyrektor ds. zaopatrzenia i logistyki

Dowiedz się więcej
Jako projektant/technolog produkcji planujesz przebieg procesów produkcji w oparciu o zamówienia i prognozy sprzedaży. Dbasz o terminową realizację zleceń oraz o efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych i zasobów. Kontrolujesz stan zapasów, przygotowujesz zestawienia i analizy. Tworzysz karty produktów i wdrażasz nowe...

Projektant/technolog produkcji

Dowiedz się więcej
Jako dyrektor/ kierownik produkcji zarządzasz procesami produkcyjnymi w firmie. Usprawniasz produkcję, optymalizujesz koszty oraz zarządzasz zespołem. Wyzwania jakie stoją przed Tobą to: Kompleksowa organizacja produkcji; Prowadzenie aktualnej dokumentacji i zestawień kosztorysowych; Przestrzeganie założeń budżetowych; Dbanie o bezpieczeństwo pracowników; Organizacja pracy...

Dyrektor/Kierownik Produkcji

Dowiedz się więcej
Więcej