fbpx

Kierownik Projektu

planowanie produkcji zespół

Jako Kierownik Projektu jesteś odpowiedzialny za realizację, zamykanie i planowanie projektów. Dbasz o to, aby założone cele były osiągane, a świadczone usługi były najwyższej jakości. Jesteś zaangażowany we wszystkie etapy projektu.  Zarządzasz budżetem, zespołem, komunikacją a także zmianami i ryzykiem.

Kierownik Projektu – wyzwania, które stoją przed Tobą to:

 • Harmonogramowanie i planowanie projektów;
 • Tworzenie i kontrola budżetów projektów;
 • Rozdział zadań;
 • Zarządzanie zespołem;
 • Komunikacja i obieg dokumentów w projekcie;
 • Zarządzanie zmianami i ryzykiem;
 • Sprawne rozliczanie projektu, utrzymanie założonej rentowności.

Jako kierownik sprawujesz nadzór nad wieloma aspektami projektu. Pracujesz na danych, które zależne są od czynnika ludzkiego. Wdrożenie systemu ERP pozwoli Ci na zarządzanie projektem z jednego miejsca dając całościowy obraz dostępnych środków, zasobów materiałowych, ludzkich i czasowych. ERP ułatwi Ci zarządzanie oraz pracę z dokumentami, budżetami i planami.

Dzięki wdrożeniu ERP będziesz mógł:

 • Planować projekt i tworzyć harmonogramy;
 • Sprawnie prowadzić proces budżetowania uwzględniający: budżet zewnętrzny/wewnętrzny, zmiany, wersjonowanie, import/eksport, zatwierdzanie, kalkulacje handlowe i wykonawcze
 • Planować i rozdzielać zadania;
 • Zarządzać dokumentacją projektową;
 • Prowadzić sprawną komunikację i obieg dokumentów w projekcie;
 • Wspierać metodyki projektowe;
 • Zarządzać zmianami i ryzykiem;
 • Obsługiwać kontrakty (ryczałt, T&M, pre-paid, goodwill, gwarancje, SLA);
 • Rozliczać projekty i prowadzić odbiory prac jako Kierownik Projektu;
 • Korzystać ze zautomatyzowanego fakturowania.
Poznaj nasze systemy Poznaj inne perspektywy