Zapewnij wysoką jakość usług i obsługi!

Usługi profesjonalne to dynamicznie rozwijający się sektor rynku, którego znaczenie stale rośnie. Dla Twojej firmy ważne jest utrzymywanie wysokiego poziomu świadczonych usług oraz zadowolenia klientów. Oferowane usługi muszą być konkurencyjne i sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym.

Przed Twoją firmą stają ciągłe wyzwania:

  • Zapewnienie wysokiej jakości usług i wysokiego poziomu obsługi
  • Rozwój kompetencji i doskonalenie zespołu
  • Efektywne wykorzystanie zasobów
  • Sprawna współpraca z klientami, partnerami, współpracownikami zewnętrznymi

Odpowiednio dobrany i skonfigurowany system ERP nie tylko wesprze cały proces Twojej sprzedaży od zapytania do realizacji usługi, ale także poprawi rzeczywistą wydajność sprzedaży, pozwoli poprawić wyniki finansowe firmy i umożliwi skrócenie czasu realizacji i rozliczenia. To wszystko sprawi, że Twoja firma będzie się rozwijać i stanie się bardziej konkurencyjna.

Wsparcie – usługi profesjonalne

System ERP wspiera sprzedaż prostą (faktura – sprzedaż) jak również pełny proces sprzedaży (szansa – oferta – zamówienie – rozliczenie). System wspiera działalność całej firmy i automatyzuje działania procesów zarówno front-office jak i back-office, w tym: zarządzanie finansami, przychodami, zapasami, zespołem, a także fakturowanie. Daje pracownikom wszystkich szczebli wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności i elastyczne raporty, zwiększając ich efektywność i wpierając ich w podejmowaniu najlepszych decyzji biznesowych.

Usługi profesjonalne
Usługi profesjonalne

Wdrożenie systemu ERP w firmie świadczącej usługi profesjonalne ułatwia zarządzanie danymi, ujednolicając je i dając do nich szybki dostęp. Odpowiednio skonfigurowane moduły pozwalają również na cyfryzację i automatyczne przekazywanie dokumentów, a także ułatwiają ich archiwizację.

System ERP obejmuje cały zakres działalności firmy, w tym sprzedaż, fakturowanie, budżetowanie i controlling w jednym narzędziu. Dodatkowo może być skonfigurowany z systemami branżowymi i dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy oraz specyfiki branży.

Jedno narzędzie obsłuży wszystkie procesy w Twojej firmie, dzięki zintegrowaniu z obszarami rachunkowości i finansów.

Jako dyrektor handlowy odpowiadasz za tworzenie planów i strategii sprzedażowej oraz nadzorujesz ich realizację i stymulujesz wyniki sprzedaży. Monitorujesz i analizujesz rynek oraz dbasz o to, aby firma utrzymywała i budowała dobre relacje na rynkach handlowych. Nie jest Ci też...

Dyrektor handlowy

Dowiedz się więcej
Jako CEO/dyrektor finansowy odpowiadasz za politykę i sytuację finansową firmy i zarządzanie finansami. Nadzorujesz i koordynujesz przygotowanie budżetu finansowego, kontrolujesz wyniki firmy i realizację projektu. Sprawujesz nadzór nad dokumentacją księgową i sprawozdawczością finansową. Kontrolujesz stopień zwrotu i poszukujesz rozwiązań zapewniających...

CEO / Dyrektor Finansowy

Dowiedz się więcej
Dział administracyjny koordynuje i organizuje przestrzeń pracy dla innych działów firmy. Odpowiedzialny jest za zarządzanie dokumentacją, czasem i zasobami ludzkimi.  To on zbiera, przetwarza i archiwizuje dane i dokumenty z różnych departamentów firmy. Wyzwania, z którymi mierzy się dział administracyjny:...

Administracja

Dowiedz się więcej
Jako Kierownik Projektu jesteś odpowiedzialny za realizację, zamykanie i planowanie projektów. Dbasz o to, aby założone cele były osiągane, a świadczone usługi były najwyższej jakości. Jesteś zaangażowany we wszystkie etapy projektu.  Zarządzasz budżetem, zespołem, komunikacją a także zmianami i ryzykiem....

Kierownik Projektu

Dowiedz się więcej
Jako konsultant jesteś odpowiedzialny za kontakt i utrzymanie dobrych relacji z klientami oraz ich wsparcie. Często przebywasz poza firmą, pracujesz zdalnie. Musisz posiadać ekspercką wiedzę z zakresu oferowanych usług. Wyzwania, które stoją przed Tobą to: Zarządzanie czasem; Doskonalenie kompetencji Tworzenie...

Konsultant

Dowiedz się więcej