fbpx

Finanse i księgowość

Finanse i księgowość w Business Central są zarządzane w sposób prosty i przyjemny. System pozwala łatwo kojarzyć transakcje i dane przetwarzane przez firmę czy firmy w spółce/grupie. Wspiera zarówno firmy działające w jednym kraju jak i przedsiębiorstwa międzynarodowe, również takie, które prowadzą transakcje w różnych walutach. Business Central umożliwia tworzenie wielowymiarowych analiz i raportów. Zaawansowany moduł Księgi Głównej pozwala księgowym i analitykom finansowym pozyskiwać najważniejsze informacje z kont, budżetów, przepływów finansowych i różnych typów kosztów.

Finanse i księgowość

Finanse i księgowość w jednym miejscu

System wspiera na przykład zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, uzgadnianie kont bankowych oraz przeprowadzanie miesięcznych/rocznych zamknięć. Pozwala na zarządzanie środkami trwałymi, czy tworzenie wielowymiarowych raportów i analiz. Modułowa struktura pozwala rozszerzać funkcjonalność rozwiązań potrzebnych do zarządzania danymi finansowymi i tworzenia analiz, odpowiednio do wymagań Twojej firmy.

Finanse i księgowość w Business Central

Finanse i księgowość – główne funkcjonalności Business Central

 • Budżetowanie, cost controlling 
 • Praca z wieloma budżetami na raz 
 • Zautomatyzowane rozliczenia międzyokresowe (bierne i czynne) 
 • Automatyzacja rozrachunków 
 • Szeroki zakres wymiarów analitycznych 
 • Zarządzanie i integracja bankowości internetowej 
 • Zaawansowane kalkulacje kosztów produkcji, alokacje kosztów, rozliczanie kosztów wg zadanych kryteriów (np. cykli pracy maszyn) 
 • Analizy wielowymiarowe
 • Raportowanie w czasie rzeczywistym wyników produkcji,  
 • Kokpity menedżerskie 
 • Prognozowanie płynności finansowej 
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem wielofirmowym 
 • Wsparcie działalności na arenie międzynarodowej (rozliczanie VAT, rozliczanie w różnych walutach) 
 • Obsługa polskich funkcjonalności – pliki JPK i split payment 

  Otrzymaj wycenę
  Więcej
  Więcej

  Harmonogramy kont

  Potężne narzędzie do raportowania, które pomaga księgowym i analitykom finansowym wyciągnąć do raportu najważniejsze informacje z kont, budżetów, przepływów finansowych i różnych typów kosztów. Pozwala to na skuteczne monitorowanie kondycji firmy i zapewnienia cenne informacje osobom podejmujących decyzje biznesowe. Rozwiązanie daje możliwość wyboru, które konto chcemy monitorować i otrzymać raport. Pozwala na łatwe przełączanie się między kontami, na łączenie i konfigurowanie danych na różne sposoby oraz na wprowadzanie dodatkowych opisów i uwag do kont. Ponadto daje możliwość wykonania prostych obliczeń na danych wybranych w arkuszu harmonogramów kont i porównywania danych bieżących z historycznym i z Twoimi budżetami

  Budżety

  Możesz pracować z budżetami na kontach księgi głównej. Po utworzeniu budżetu otrzymujesz możliwość wydrukowania salda, które pokazuje procentowo odchylenia realizacji od budżetu. Business Central pozwala Ci również na pracę z wieloma budżetami jednocześnie. Możesz pracować z budżecie o dowolnej wartości (np. 100 procent czy 110 procent realizacji z poprzedniego okresu). Budżety są wprowadzane dla okresów dla odpowiednich kont księgi głównej. Narzędzie pozwala Ci je dowolnie importować i eksportować do Excela, co daje możliwość korzystanie z jego wszystkich funkcji obliczeniowych przy przygotowaniu budżetu.

  Możesz również tworzyć budżety sprzedaży i zakupów na poziomie klienta, dostawcy i towaru, zarówno ilościowe jak i jakościowe.  Tak stworzony budżet pomoże osobom decyzyjnym w twojej firmie podejmować właściwe decyzje również w innych obszarach takich jak zakupy czy logistyka. Informacje, o oczekiwanym zapotrzebowaniu mogą okazać się kluczowe w rozmowach biznesowych z klientem. Dodatkowo narzędzie pozwala Ci na śledzenie jak wykonanie budżetu odnosi się do planu – pokazuje rzeczywistą wydajność sprzedaży. Narzędzie, dzięki zintegrowaniu z Excelem, zapewnia dodatkową elastyczność procesu budżetowania.

  Bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe (deferrals & accruals)

  Business Central dzięki możliwości konfiguracji szablonów pozwala na zautomatyzowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów (zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem). Rozwiązanie umożliwia również łatwe rozpoznawanie przychodów i wydatków w okresie innym niż okres księgowania.

  Rozrachunki

  Oferowane przez Business Central rozwiązania pozwalają sprawnie zarządzać rozrachunkami zarówno z dostawcami jak i nabywcami. Dostępne funkcjonalności pozwalają również kontrolować płynność finansową przedsiębiorstwa.

  Uzgodnienie konta bankowego

  Bank Account Reconciliation. System umożliwia automatycznie pobieranie danych z wyciągów bankowych, aby tworzyć wpisy do ksiąg rachunkowych i śledzić wszystkie wyciągi bankowe. Pozwala na wypełnienie i uzgodnienie płatności w jednym kroku, w jednym miejscu. Business Central proponuje opcje filtrowania podglądu płatności według dowolnych kryteriów oraz daje szerszy dostęp do szczegółów i podsumowań płatności.

  Raporty i płatności

  Business Central oferuje generowanie raportów takich jak: nabywca – saldo na dzień, wiekowanie należności / struktura wiekowa należności, potwierdzenie salda. System ułatwia również wykonywanie płatności - pozwala generować polecenia zapłaty, aby uzyskać pieniądze bezpośrednio z konta bankowego klienta i plik polecenia zapłaty z banku. Umożliwia generowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych według warunków, które można dowolnie skonfigurować.  Dokumenty te mogą być generowane zbiorczo/ dla konkretnych grup wg. wybranych przez użytkownika kryteriów.

  Wymiary analityczne

  Wymiary analityczne dotyczą różnych punktów widzenia i podejść dla najlepszego zrozumienia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wymiary pozwalają śledzić i analizować postępy biznesowe z różnych perspektyw biznesowych. Zapewniają przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom, ponieważ zapewniają śledzenie na poziomie mikro i pozwalają firmie opisywać każdą transakcję dodatkowymi parametrami co ułatwia raportowanie i daje lepszy widok kondycji przedsiębiorstwa.  

  Przykładowe wymiary:

  • Dział / jednostka organizacyjna
  • CC / MPK (Miejsce Powstawania Kosztów)
  • Kategoria kosztów (personel, koszty wydziałowe, itd.)
  • Sprzedaż wg regionu
  • Branża klienta
  • Handlowiec
  • Projekt

  Korzyści z zastosowania wymiarów:

  Użycie wymiarów, umożliwia prostą i przejrzystą strukturę danych i planu kont. Dzięki zastosowaniu wymiarów otrzymujemy prosty i przejrzysty plan kont. Eliminuje konieczność korzystania z wielu kont analitycznych szczególnie w zespole „5”. Wymiary oferują krótsze numery kont (bez potrzeby segmentów). Pozwalają one również na łatwiejsze przypisywanie kosztów oraz możliwość ich alokacji wg dowolnych wskaźników. Dodatkowo korzystanie z wymiarów umożliwia wygodne analizowanie danych wg różnych przekrojów analitycznych.

  Wymiary to narzędzie, które niezmiernie ułatwia pracę dyrektorom finansowym (CFO). Usprawniają prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz tworzenie raportów biznesowych. Obszar roboczy dyrektora finansowego może zawiera analizy i wskaźniki, które pozwalają na monitorowanie działania całej firmy. Raporty i wskaźniki mogą być definiowane przez użytkownika. 

  Banki – zarządzanie, integracja z bankowością internetową

  Bank Account Management pozwala na obsługę i zarządzanie wieloma kontami bankowymi i różnymi walutami z poziomu systemu w celu zaspokojenia różnych potrzeb biznesowych.

  Electronic Payments and Direct Debits. System podaje propozycje płatności na podstawie dokumentów dostawców i automatycznie generuje pliki płatności bankowych. Umożliwia również konwersję danych banku i wygenerowanie odpowiedniego pliku płatności elektronicznej dla Twojego banku. Pozwala w łatwy sposób śledzić historie płatności oraz oferuje usprawniony proces oznaczania i przetwarzania transakcji. Co ważne, system jest zintegrowany z większością polskich i europejskich banków.

  System oferuje również możliwość dodania linka do płatności na twoich fakturach ułatwiając płatność klientom. Wsparcie dotyczące płatności dotyczy również płatności typu “split-paymnet”. Po wprowadzeniu do systemu odpowiednich danych narzędzie automatycznie wprowadzi informacje o wartości podatku VAT oraz danych faktury. Business Central ułatwia również otwieranie wpisów księgi klienta i dostawcy oraz umożliwia tworzenie własnych reguł mapowania.

  Planowanie – analizy, cash flow

  Cash Flow Forecast. Rozwiązanie umożliwia prognozowanie płynności finansowej (gotówkowej i poza gotówkowej), która zmienia się w czasie. Bierze pod uwagę wpływy pieniężne i wypłaty gotówki – planowane wpływy i wydatki oraz dostępne środki, które razem dają bezpośrednią prognozę przepływów pieniężnych. System umożliwia stworzenie podstawowej konfiguracji prognozowania przepływów pieniężnych, którą można dowolnie rozszerzać i szybko dostosować. Ponadto w Business Central obsługiwanych jest więcej źródeł danych, w tym dane o zatrudnieniu i podatkach.

  Wielofirmowość / grupy kapitałowe – konsolidacje

  Transakcje miedzyfirmowe (intercompany postings). Dzięki Business Central możesz zarządzać księgami więcej niż jednej firmy w tym samym procesie księgowania. System umożliwia automatyzację procesu zamawiania i fakturowania w ramach firm jednej grupy. Rozwiązanie pozwala Ci na importowanie i eksportowanie informacji finansowych. Dokumenty zamówień, faktur i dzienniki mogą dodatkowo podlegać procesom akceptacji w ramach procesów w grupie.

  Konsolidacja i raportowanie. Z rozwiązaniem Microsoftu możesz również łatwo konsolidować firmy. Konsolidowane spółki z grupy mogą mieć różną strukturę i niezależnie od sposobu instalacji systemu Business Central pozwala na ich konsolidację. Transfer danych do konsolidacji może się odbywać bezpośrednio z bazy danych lub poprzez pliki. Użytkownik otrzymuje również możliwość skonfigurowania mapowania kont księgi głównej. Ponadto, można skorzystać z dodatków (AddOn), które wspierają zarządzanie master data (wspólna baza kontrahentów, produktów, nabywców, dostawców, projektów itp.). Rozwiązanie oraz konsolidację w łatwy sposób można dostosować do potrzeb klienta (kastomizacja rozwiązania).

  Działalność w wielu krajach – specyfika podatkowa, zgłoszenia VAT

  W Business Central możesz łatwo obliczyć podatek VAT zgodnie ze specyfiką podatkową danego kraju. System automatycznie wylicza podatek należny i naliczony z uwzględnieniem wszystkich wymagań prawnych – m.in.

  • Różnych dat obowiązku VAT
  • Częściowego odliczenia VAT – np. od paliw i samochodów
  • Odwrotne obciążenie VAT

  System wspiera również przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność międzynarodowe. Moduł księgowy jest przystosowany do rozliczeń wg przepisów obowiązujących w danym kraju. Business Central może obsługiwać zarówno grupy kapitałowe prowadzące działalność w kilku krajach, dla których osobno rozliczane są podatki jak i firmy realizujące sprzedaż detaliczną do wielu krajów i zgłaszające podatek VAT w więcej niż jednym kraju.

  Multiple Currencies. Za pomocą systemu możesz również zarządzać różnymi walutami, w tym zobowiązaniami i należnościami, raportami księgi głównej, pozycjami zasobów i zapasów oraz kont bankowych. Rozwiązanie pozwoli Ci na dynamiczne zarządzanie przeliczaniem walut i zapewnia wydajne przetwarzanie aktualizacji kursów walut. Narzędzie rozlicza również automatycznie różnice kursowe.

  Centra kompetencyjne / centra kosztów / MPK

  Responsibility Centers. Centra odpowiedzialności zapewniają obsługę centrów administracyjnych. Centrum odpowiedzialności może być zdefiniowane jako centrum kosztów, centrum zysków, centrum inwestycyjnym lub innym. Przykładami centrów odpowiedzialności są biuro sprzedaży, dział zakupów dla kilku lokalizacji oraz biuro planowania zakładu. Korzystając z tej funkcji możliwa jest m. in. konfiguracja specyficznych dla użytkownika widoków sprzedaży i dokumentów zakupu związanych wyłącznie z określonym centrum odpowiedzialności. Dodatkowo centra rozszerzają funkcjonalność wielu lokalizacji, zapewniając użytkownikom możliwość obsługi centrów administracyjnych

  Możesz ustawić centra zysków i kosztów. Firma może sprzedawać przedmioty/produkty w innych cenach, które związane są z centrum odpowiedzialności. Narzędzie umożliwia Ci skonfigurowanie użytkownika z centrum odpowiedzialności w taki sposób, aby miał wgląd jedynie do swoich dokumentów sprzedaży i zakupu. Rozwiązanie oferuje pomoc dla użytkowników przy wprowadzaniu dodatkowych danych, takich jak wymiary i kody lokalizacji.

  Księgowość kosztowa

  Cost Accounting zapewnia skuteczny sposób kontrolowania kosztów firmy oraz wgląd w budżetowane i rzeczywiste koszty: operacji, działów, produktów i projektów. Rachunek kosztów synchronizuje informacje o kosztach z księgą główną, a następnie przydziela te informacje do różnych centrów i obiektów kosztów. Moduł umożliwia m. in.: przeniesienie kosztów z księgi głównej; wprowadzanie i księgowanie opłat wewnętrznych i alokacji kosztów księgowania; tworzenie budżetów kosztów i przeniesienie pozycji budżetu kosztów do pozycji rzeczywistych.

  Polska funkcjonalność podatkowa – JPK, split-payment

  Split payment, inaczej podzielona płatność. Dotyczy transakcji między podatnikami (B2B - dostaw towarów oraz świadczenia usług) wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT. W przypadku tego typu płatności konieczne jest wykazanie na fakturze kwoty netto oraz kwoty podatku VAT. Płatność takiej faktury dokonywana jest na dwa różne rachunki bankowe (wartość netto - na rachunek bankowy dostawcy, VAT - na specjalny rachunek VAT dostawcy). Business Central automatycznie przypisuje faktury przychodzące typu split-payment i generuje płatności. W przypadku wystawianych faktur płatności typu split-payment są również automatycznie wychwytywane, a faktury uzupełniane o informacje wymagane dla tego typu płatności.

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK). System dostosowany jest również do wymogów polskiego prawa. Pozwala generować faktury zgodne z obowiązującymi regulacjami. Posiada funkcjonalności związane z plikami JPK czy obowiązkami dotyczącymi podatku VAT (obliczanie wysokości podatku VAT i przygotowywanie deklaracji VAT). Ponieważ prawo cięgle się zmienia dostarczamy na bieżąco aktualizacje dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego dostosowane do aktualnych przepisów prawa.

  Przełożony VAT. Posiada również funkcje przełożonego VATu, która przydana jest zwłaszcza przy rozliczaniu faktur korygujących sprzedaży. W przypadku wystawienia faktury korygującej VAT może być rozliczony dopiero po potwierdzonym dostarczeniu korekty. Skutkuje to czasowym zawieszeniem kwoty podatku VAT. Business Central wykorzystuje do rozliczenia korygujących faktur sprzedaży moduł przełożonego VATu.