System, który wesprze cały proces sprzedaży i dystrybucji

Dla rozwoju Twojej firmy ważne jest stałe podnoszenie konkurencyjności i podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych. Sprzedaż i dystrybucja wymagają atrakcyjnej oferty i wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Przed Twoją firmą stają ciągłe wyzwania:

  • Spełnianie rosnących oczekiwań klientów,
  • Zapewnianie sprawnej i wysokiej jakości obsługi klientów,
  • Zapewnienie konkurencyjności i rentowności firmy na globalizującym się rynku, na którym wysokość marży spada.
Sprzedaż i dystrybucja
Sprzedaż i dystrybucja

Odpowiednio dobrany i skonfigurowany system ERP nie tylko wesprze cały proces Twojej sprzedaży od zapytania do realizacji zamówienia, ale także poprawi rzeczywistą wydajność sprzedaży, pozwoli poprawić wyniki finansowe firmy i umożliwi skrócenie czasu realizacji i rozliczenia zamówień. To wszystko sprawi, że Twoja firma będzie się rozwijać i stanie się bardziej konkurencyjna.

System ERP wspiera sprzedaż prostą (faktura – sprzedaż) jak również pełny proces sprzedaży (szansa – oferta – zamówienie – rozliczenie). Ułatwia także prowadzenie sprzedaży przez Internet (B2B i B2C).  Dzięki wdrożeniu systemu ERP odpowiednio tworzone procesy, budżety sprzedaży i zakupów oraz szczegółowe raporty pozwalają podejmować właściwe decyzje biznesowe i pokazują obecny stan firmy. Wdrożenie systemu daje ponadto kontrolę nad rozbudowaną polityką cenową.

Sprzedaż i dystrybucja – system ERP pozwala na łatwe zarządzanie ofertami, zbiorczymi zamówieniami i procesami zamówień sprzedaży. Dzięki modułom pokazującym prognozy popytu i sprzedaży umożliwia odpowiednie planowanie zaopatrzenia oraz pozwala na integrację zamówień sprzedaży i zakupu. System daje także możliwość budowania bliższych relacji z dostawcami.

Jako dyrektor handlowy odpowiadasz za tworzenie planów i strategii sprzedażowej oraz nadzorujesz ich realizację i stymulujesz wyniki sprzedaży. Monitorujesz i analizujesz rynek oraz dbasz o to, aby firma utrzymywała i budowała dobre relacje na rynkach handlowych. Nie jest Ci też...

Dyrektor handlowy

Dowiedz się więcej
Jako dyrektor ds. marketingu zarządzasz danymi marketingowymi, sporządzasz plany marketingowe, kreujesz, wdrażasz i monitorujesz projekty marketingowe. Jesteś odpowiedzialny za działania promocyjne i PR, przygotowanie budżetu marketingowego i kontrolę jego realizacji, a także kierowanie działalnością promocyjno-reklamową firmy czy analizowanie wyników działań...

Dyrektor ds. marketingu

Dowiedz się więcej
Jako dyrektor finansowy odpowiadasz za politykę i sytuację finansową firmy, w twoich obowiązkach znajduje się zarządzanie aktywami. Nadzorujesz i koordynujesz przygotowanie budżetu finansowego, kontrolujesz wyniki firmy. Sprawujesz nadzór nad dokumentacją księgową i sprawozdawczością finansową. Kontrolujesz stopień zwrotu inwestycji i poszukujesz...

Dyrektor finansowy

Dowiedz się więcej
Jako dyrektor ds. zapatrzenia i logistyki odpowiadasz za całokształt spraw związanych z dokonywaniem zakupów i procesy logistyczne przedsiębiorstwa. Tworzysz standardy i procedury związane z zakupami, zarządzaniem łańcuchem dostaw i rozpoznawaniem rynku dostawców produktów i usług. Nawiązujesz kontakty, negocjujesz i zawierasz...

Dyrektor ds. zapatrzenia i logistyki

Dowiedz się więcej