fbpx

Dyrektor handlowy

handlowy dyrektor

Jako dyrektor handlowy odpowiadasz za tworzenie planów i strategii sprzedażowej oraz nadzorujesz ich realizację i stymulujesz wyniki sprzedaży. Monitorujesz i analizujesz rynek oraz dbasz o to, aby firma utrzymywała i budowała dobre relacje na rynkach handlowych. Nie jest Ci też obce raportowanie bieżącej aktywności i sytuacji handlowej firmy.

Dyrektor handlowy – funkcja jest związana z wieloma wyzwaniami. Budujesz i utrzymujesz opłacalność różnych kanałów dystrybucji. Dbasz o to, aby cykl zamówień był jak najkrótszy oraz o to, aby żadne zmiany w zamówieniach nie zostały pominięte. Odpowiadasz również za to, aby oferty były na niskich marżach oraz sprawdzasz minimalny opłacalny poziom cen. Aby sprostać tym wyzwaniom, korzystasz z wielu arkuszy i systemów.

Wyzwania jakie stoją przed Tobą to:

 • Budowa i utrzymanie opłacalności różnych kanałów dystrybucji;
 • Skracanie cyklu realizacji zamówień;
 • Uwzględnianie zmian w zamówieniach;
 • Ustalanie niskich marż ofert (konkurencyjność oferty);
 • Określenie minimalnego, opłacalnego poziomu cen;
 • Planowanie sprzedaży;
 • Rozliczanie zamówień.

Aby sprostać tym wyzwaniom, korzystasz z wielu arkuszy i systemów.

Wdrożenie systemu ERP pozwoli Ci na zgromadzenie i przetwarzanie wszystkich tych danych i informacji w jednym miejscu. Wesprze Cię w realizacji Twoich codziennych zadań i obowiązków, a także pomoże sprostać wyzwaniom, które związane są z Twoją pozycją w firmie.

ERP zapewnia pomoc w całym procesie zamówienia. Od przygotowania oferty, przez składanie zamówień, szybkie planowanie dostaw, ewidencję i monitorowanie zamówień aż do planowania i ewidencji dostaw.

System ERP pozwala:

 • Planować sprzedaż, biorąc pod uwagę prognozy popytu;
 • Ustalać odpowiedni poziom marży i dokonywać odpowiednich kalkulacji;
 • Zarządzać rabatami, cennikami, przecenami i promocjami;
 • Tworzyć zaawansowane analizy sprzedaży;
 • Porównywać uzyskane wyniki sprzedaży z wielkościami planowanymi;
 • Szybko i łatwo rozliczać oraz fakturować płatności;
 • Przygotowywać raporty na dowolnym poziomie szczegółowości;
 • Zwiększyć rentowność kanałów dystrybucji
 • Skrócić cykl zamówienia
 • Na sprawny obieg dokumentów z możliwością kontroli limitów kredytowych nabywcy, dołączania załączników i delegowania uprawnień;
 • Obsługiwać zamówienia zbiorcze i umowy stałe;
 • Zarządzać danymi związanymi z klientami i sprzedażą;
 • Klasyfikować odbiorców;
 • W prosty sposób uruchamiać nowe kanały sprzedaży (sklep internetowy, sprzedaż mobilną);
 • Zarządzać kanałami sprzedaży internetowej (B2B i B2C);
 • Zintegrować sprzedaż internetową z systemami aukcyjnymi, portalami handlowymi czy systemami płatności;
 • Realizować współpracę B2B z partnerami biznesowymi za pośrednictwem Internetu;
 • Zmniejszyć koszty prowadzenia firmy.

System ERP pomoże Ci planować sprzedaż, biorąc pod uwagę prognozy popytu, ustalać odpowiednie marże oraz zarządzać rabatami, cennikami, przecenami i promocjami.

ERP wesprze Cię w całym procesie zamówienia.

Od przygotowania oferty, przez składanie zamówień, szybkie planowanie dostaw, ewidencję i monitorowanie zamówień aż do planowania i ewidencji dostaw. Pozwala na tworzenie zaawansowanych analiz sprzedaży i daje możliwość porównywania uzyskanych wyników z wielkościami planowanymi.

ERP wspiera proces rozliczania płatności, kalkulacji marż, fakturowania oraz raportowania na dowolnym poziomie szczegółowości. Pozwala na obieg dokumentów z możliwością kontroli limitów kredytowych nabywcy, dołączania załączników i delegowania uprawnień. System ERP wesprze Cię również w kontaktach z klientami. Pozwala na obsługę zamówień zbiorczych i umów stałych, a także na sprawne zarządzanie danymi związanymi z klientami i sprzedażą oraz na klasyfikację odbiorców.

Jako dyrektor handlowy z ERP możesz także w prosty sposób uruchomić nowe kanały sprzedaży, takie jak sklep internetowy albo sprzedaż mobilna. System ERP wesprze kanały internetowe (B2B i B2C) i zintegruje ją z systemami aukcyjnymi, portalami handlowymi czy systemami płatności.

Istnieje możliwość współpracy B2B z partnerami biznesowymi za pośrednictwem Internetu. Umożliwi ci to redukcję kosztów prowadzenia firmy.

Poznaj nasze systemy Poznaj inne perspektywy