fbpx

Dyrektor finansowy

zarządzanie finansami

Jako Dyrektor finansowy odpowiadasz za politykę i sytuację finansową firmy. Nadzorujesz i koordynujesz przygotowanie budżetu finansowego, kontrolujesz wyniki firmy. Sprawujesz nadzór nad dokumentacją księgową i sprawozdawczością finansową. Kontrolujesz stopień zwrotu inwestycji i poszukujesz rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy.

Dbasz o to, aby wszelkie dokumenty finansowe były poprawne i zgodne z przepisami oraz procedurami wynikającymi nie tylko z prawa, ale również z polityki firmy.

Wyzwania, jakie stoją przed dyrektorem finansowym:

 • Zarządzanie finansami – zapewnienie płynności finansowej i rentowności;
 • Efektywność;
 • Analiza rentowności;
 • Wielopoziomowe kalkulacje marż.

Wdrożenie systemu ERP pozwoli Ci na tworzenie skonsolidowanych sprawozdań, zarządzanie przepływami pieniężnymi, księgowością i zapasami, zarządzanie środkami trwałymi, windykację, a także obsługę kont i transakcji bankowych.

Dyrektor finansowy – dzięki wdrożeniu systemu ERP będziesz mógł:

 • Prowadzić księgowość podatkową i zarządczą;
 • Finanse – zarządzanie i kontrola kosztów (cost controlling);
 • Ustalać budżety (jednostek, sprzedaży);
 • Prowadzić wielowymiarowe analizy wg towarów/grup/ klientów (branże, lokalizacja, struktura) kanałów dystrybucji itp.;
 • Korzystać z szerokich funkcjonalności Księgi Głównej;
 • Korzystać z kokpitów menadżerskich;
 • Obsługiwać wiele firm i automatycznie tworzyć skonsolidowane sprawozdania;
 • Zarządzać przepływami pieniężnymi;
 • Korzystać z mechanizmów wspomagających kontrolę należności i zobowiązań (wiekowanie, saldo na dzień, potwierdzenie sald itp.);
 • Automatycznie generować monity i noty odsetkowe (windykacja);
 • Zarządzać środkami trwałymi;
 • Obsługiwać konta i transakcje bankowych w wielu walutach i automatyczne księgować różnice kursowe;
 • Budżetować z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych;
 • Zautomatyzować obsługę płatności „split payment”
 • Przygotowywać pliki JPK/SAF-T dla polskich organów podatkowych
 • Przygotowywać raporty o dowolnym poziomie szczegółowości.
Poznaj nasze systemy Poznaj inne perspektywy