fbpx

Administracja

dział administracyjny

Dział administracyjny koordynuje i organizuje przestrzeń pracy dla innych działów firmy. Odpowiedzialny jest za zarządzanie dokumentacją, czasem i zasobami ludzkimi.  To on zbiera, przetwarza i archiwizuje dane i dokumenty z różnych departamentów firmy.

Wyzwania, z którymi mierzy się dział administracyjny:

 • Sprawne zarządzanie dokumentacją i archiwum;
 • Efektywny workflow;
 • Zarządzanie zasobami i czasem;
 • Przetwarzanie dokumentów papierowych w cyfrowe.

Duża ilość zróżnicowanych dokumentów i różnorodność obszarów sprawiają, że korzystasz z bardzo dużej ilości danych, które prezentowane są w różny sposób, w różnych systemach. Nie posiadasz dostępu do całościowego obrazu wyników wszystkich swoich działań.

Wdrożenie systemu ERP pozwoli Ci na sprawne zarządzanie danymi, prowadzenie szybkiego obiegu dokumentów, z łatwym dostępem do danych i ułatwioną dekretacją i archiwizacją. System zbierze wszystkie procesy administracyjne w jednym miejscu i ujednolici przetwarzane dane.

Wdrożenie systemu ERP pozwoli Ci na:

 • Tworzenie rozbudowanych baz kontaktów/masterdata;
 • Skanowanie i inteligentne rozpoznawanie dokumentów;
 • Automatyczne przekazywanie dokumentów;
 • Sprawny obieg dokumentów i workflow;
 • Pracę zbiorową na dokumentach;
 • Integrację z systemem księgowym, CRM i controllingiem;
 • Rozliczanie kosztów usług: wyjazdy, materiały, podwykonawcy;
 • Obsługę personelu własnego i zewnętrznego;
 • Automatyzację rozliczania pracy i fakturowania.
Poznaj nasze systemy Poznaj inne perspektywy