fbpx

CEO / Dyrektor Finansowy

zarządzanie finansami

Jako CEO/dyrektor finansowy odpowiadasz za politykę i sytuację finansową firmy i zarządzanie finansami. Nadzorujesz i koordynujesz przygotowanie budżetu finansowego, kontrolujesz wyniki firmy i realizację projektu. Sprawujesz nadzór nad dokumentacją księgową i sprawozdawczością finansową. Kontrolujesz stopień zwrotu i poszukujesz rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy.

Dbasz o to, aby wszelkie dokumenty finansowe były poprawne i zgodne z przepisami oraz procedurami wynikającymi nie tylko z prawa, ale również z polityki firmy.

Wyzwania, które stoją przed Tobą to:

 • Zarządzanie finansami – zapewnienie płynności finansowej i rentowności;
 • Dbanie o efektywność, przełożenie zdobywanego doświadczenia na większą opłacalność kontraktów;
 • Analiza rentowności;
 • Controlling projektów.

Wdrożenie systemu ERP pozwoli Ci na tworzenie skonsolidowanych sprawozdań, zarządzanie przepływami pieniężnymi, księgowością i zapasami, zarządzanie środkami trwałymi, windykację, a także obsługę kont i transakcji bankowych.

Dzięki wdrożeniu systemu ERP będziesz mógł:

 • Wspierać personel;
 • Rozwijać kompetencje pracowników;
 • Zarządzać finansami i kontrolować koszty (cost controlling);
 • Prowadzić księgowość podatkową i zarządczą;
 • Ustalać budżety (jednostek, sprzedaży);
 • Korzystać z szerokich funkcjonalności Księgi Głównej;
 • Korzystać z kokpitów menadżerskich;
 • Zarządzać przepływami pieniężnymi;
 • Korzystać z mechanizmów wspomagających kontrolę należności i zobowiązań (wiekowanie, saldo na dzień, potwierdzenie sald itp.);
 • Automatycznie generować monity i noty odsetkowe (windykacja);
 • Zarządzać środkami trwałymi;
 • Budżetować z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych;
 • Zautomatyzować obsługę płatności „split payment”
 • Przygotowywać pliki JPK/SAF-T dla polskich organów podatkowych
 • Przygotowywać raporty o dowolnym poziomie szczegółowości.
Poznaj nasze systemy Poznaj inne perspektywy