fbpx

Główną zaletą Business Central w sprzedaży jest poprawa komunikacji, która jest kluczowa w tym obszarze działalności. System daje dostęp „tu i teraz” do najważniejszych informacji z produkcji czy magazynu. Dzięki dostępowi do danych z całej firmy pozwala na precyzyjne określanie czasu realizacji zamówień oraz ich wycenę. Sprzedaż w Business Central jest wspierana również przez możliwość prowadzenia działań marketingowych.

Business Central w sprzedaży i dystrybucji pozwala na łatwe zarządzanie ofertami, zbiorczymi zamówieniami i procesami zamówień sprzedaży. Umożliwia odpowiednie planowanie zaopatrzenia oraz pozwala na integrację zamówień sprzedaży i zakupu. System daje także możliwość budowania bliższych relacji z dostawcami. Pomaga poprawić wyniki finansowe firmy i umożliwia skrócenie czasu realizacji i rozliczenia zamówień.

Business Central wspiera także obsługę płatności, zarządzanie kontaktem z klientem. Ułatwia tworzenie i przetwarzanie faktur sprzedaży, tworzenie zapytań i ofert, obsługę cen, wysyłkę zamówień.

Sprzedaż w Business Central

Sprzedaż i dystrybucja – zalety Business Central

 • Planowanie sprzedaży uwzględniające prognozy popytu;
 • Ustalanie odpowiedniego poziomu marż, odpowiednie kalkulacje;
 • Zarządzanie rabatami, cennikami, przecenami i promocjami;
 • Tworzenie zaawansowanych analiz sprzedaży;
 • Porównywanie wyników sprzedaży z wielkościami planowanymi;
 • Szybkie i łatwe rozliczanie oraz fakturowanie płatności;
 • Zwiększenie rentowności kanałów dystrybucji
 • Skrócenie cyklu zamówienia
 • Sprawny obieg dokumentów, możliwość kontroli limitów kredytowych nabywcy, dołączania załączników i delegowania uprawnień;
 • Obsługa zamówień zbiorczych i umów stałych;
 • Zarządzanie danymi związanymi z klientami i sprzedażą;
 • Klasyfikowanie odbiorców;
 • Proste uruchamianie nowych kanałów sprzedaży (sklep internetowy, sprzedaż mobilną);
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży internetowej (B2B i B2C);
 • Zintegrowana sprzedaż internetowa z systemami aukcyjnymi, portalami handlowymi czy systemami płatności;
 • Współpraca B2B z partnerami za pośrednictwem Internetu;
 • Zmniejszenie kosztów prowadzenia firmy.

  Otrzymaj wycenę
  Więcej
  Więcej

  Sprzedaż prosta i pełny proces sprzedaży

  Business Central wspiera zarówno sprzedaż prostą (faktura - sprzedaż) jak również daje możliwość obsłużenia pełnego procesu sprzedaży (szansa – oferta - zamówienie - rozliczenie).

  Ofertowanie

  System wspiera ofertowanie, zarówno indywidualne jak i zbiorcze. Tworzone oferty mogą być wersjonowane. Dzięki integracji z pakietem MS Office możliwe jest stosowanie szablonów wydruków, w tym szablonów indywidualnych dostosowanych do klienta.

  Szanse sprzedaży

  Opportunity Management pozwala na śledzenie możliwości sprzedaży. Umożliwia podział procesu sprzedaży na różne etapy. Dzięki temu otrzymujesz dostęp do informacji, które dają Ci pełny przegląd swoich możliwości sprzedaży i zarządzania nimi.

  Kontakt i umowy z klientem

  Service Contract Management to moduł umożliwiający zawarcie z klientem umowy dotyczącej poziomu usługi, która ma być dostarczona.  Zbiera on informacje na temat historii, przedłużenia umowy i szablonów umów. Umożliwia zarządzanie szczegółami gwarancji w podziale na elementy serwisowe i części zamienne. Zapisuje również dane nt. szczegółów dotyczących poziomów usług, czasów reakcji i poziomów rabatów, a także historii usług dla każdej umowy, w tym zużytych elementów serwisowych oraz części i poświęconych godzin pracy. Narzędzie mierzy również rentowność kontaktu, a także generuje ich wyceny.

  Ceny zakupu i rabaty

  Informacje dotyczące kosztów zapasów można rejestrować w kartotece zapasu. Po wybraniu zapasu w wierszu zamówienia zakupu program automatycznie odszuka ostatni koszt bezpośredni w kartotece zapasu, a następnie skopiuje go do wiersza zamówienia zakupu.

  Dokładność zaokrąglania cen sprzedaży. Funkcjonalność umożliwia odrębne zdefiniowanie dokładności zaokrąglania dla cen sprzedaży. W ten sposób ceny zakupu mogą być wprowadzane z dokładnością np. do pięciu miejsc po przecinku, a ceny sprzedaży do dwóch miejsc po przecinku.

  Campagin Pricing.  Narzędzie pozwala pracować z cenami sprzedaży i rabatami związanymi z określonymi kampaniami promocyjnymi. Kiedy aktywujesz rabat lub nową cenę każdy klient lub kontakt związany z firmą może od razu uzyskać dostęp do tego rabatu/ceny. Ceny obowiązują przez cały czas trwania kampanii (ustalony przez Ciebie) lub do momentu ich dezaktywacji. Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży lub zlecenia serwisowego cena/rabat kampanii jest uwzględniana wśród obniżek cen dostępnych dla systemu (gdy szuka najlepszej ceny do pobrania).

  Wysyłka

  Order Promising.  Z Business Central możesz obiecać klientom dokładne terminy wysyłki i dostawy w oparciu o aktualną i przyszłą dostępność towaru. W przypadku braku dostępności towaru system wesprze Cię w obliczeniu możliwie najszybszej daty wysyłki i pozwoli Ci wskazać datę realizacji, której będziesz mógł dotrzymać.

  Alternative Ship. Posiadanie przez klienta kliku adresów z Business Central przestaje być problemem. Możesz skonfigurować wiele adresów dostawy dla jednego, aby wysyłać zamówienie pod ten odpowiedni. Dodatkowe lokalizacje mogą być wybierane podczas tworzenia zamówienia sprzedaży lub faktury. Proces przekazania przesyłki jest ułatwiony dzięki automatycznemu łączeniu zamówień sprzedaży i zakupów, które kontrolują wbudowaną sekwencję zadań księgowania.

  Drop Shipment/Dostawa bezpośrednia. Pozwala na bezpośrednią dostawę zapasu lub partii zapasów od jednego z dostawców firmy bezpośrednio do jednego z jej nabywców. Dostawy bezpośrednie umożliwiają pominięcie niektórych etapów w procesie obsługi zamówienia, takie jak magazynowanie i dostarczenie towaru do nabywcy. Podejmując się realizacji zamówienia nabywcy, firmy muszą uwzględnić transakcję dotyczącą dostawy bezpośredniej w obliczeniach kosztów własnych sprzedaży towarów i zysków ze sprzedaży. Business Central pozwala na obliczenie poprawnych wartości zapasów i kosztów zapasu.

  Dodatkowo na ofertach, zamówieniach oraz fakturach sprzedaży można wprowadzać zapasy, które nie są dostępne na regularnej liście magazynowej. Dowolny zapas można wybrać z istniejącej listy zapasów poza magazynowych dostarczanej przez dostawców oraz rejestrowanej w programie (katalog dostawcy).

  Potwierdzanie dat realizacji (ATP/CTP). Business Central pozwala Ci na informowanie nabywców o dokładnych datach dostaw (w przypadku zamówień sprzedaży) oraz precyzyjne przewidywanie dat przyjęć (w przypadku zamówień zakupu i zleceń przesunięcia). Na podstawie znanych i przewidywanych dat dostępności zapasu program automatycznie oblicza daty wydania i dostawy dla zamówienia sprzedaży. Na tych datach opiera się obietnica realizacji zamówienia. Jeśli nabywca zażąda dostawy zapasu w innym terminie, program szacuje czy dostawa jest możliwa. Jeśli zapasu nie ma na magazynie, a żadne zamówienie jego dostawy nie jest zaplanowane, program umożliwia

  Zamówienie sprzedaży i zakupu

  Zamówienie Sprzedaży. Większość firm produkujących na zlecenie nie prowadzi magazynu wyrobów gotowych. Wyroby są produkowane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zamówienie sprzedaży. Funkcja planowania zamówień sprzedaży umożliwia utworzenie zlecenia produkcyjnego bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. Planowanie obejmuje również rezerwację wyprodukowanych ilości na potrzeby zamówienia sprzedaży oraz śledzenie zamówienia w celu sprawdzenia powiązań pomiędzy sprzedażą, produkcją i zapasami.

  Zamówienie Zakupu. Zamówienia zakupu stanowią podstawę funkcjonalności zarządzania zakupami w systemie ERP. Funkcjonalność umożliwia wykonywanie takich działań, jak automatyczne kopiowanie informacji o dostawcy do zamówienia oraz danych zapasu do zamówienia, czy też automatyczne sprawdzanie najbardziej korzystnych cen oraz dostępnych rabatów.

  Business Central pozwala na integrację zamówień sprzedaży i zakupu. Na podstawie wprowadzonych zamówień sprzedaży oraz śledząc ich realizację aktualizuje i potwierdza terminy realizacji zamówień sprzedaży na podstawie danych z zamówień zakupów.