fbpx

Strunbet

Branże:
produkcja
Rozwiązanie:
Microsoft Dynamics: Produkcja księgowość sprzedaż logistyka zaopatrzenie Dynamics Microsoft

Producent prefabrykowanych strunobetonowych elementów infrastruktury szynowej

STRUNBET (grupa Leonhard Moll AG), towytwórnia podkładów strunobetonowych w Bogumiłowicach powstała w 1957r. Jest wiodącym producentem najwyższej jakości strunobetonowych podrozjazdnic i podkładów oraz żelbetowych płyt przejazdowych dla sieci PKP PLK S.A. oraz zarządców infrastruktury tramwajowej.

STRUNBET w dotychczasowej pracy korzystał z kilku systemów do zarządzania. Każdy z segmentów np. magazyn, księgowość, kadry i płace czy ofertowanie obsługiwany był przez inne narzędzie. Wynikiem tego było rozproszenie informacji i utrudniony dostęp do danych historycznych.

Wyzwanie

IT Vision stanęło przed próbą ustrukturyzowania produkcji ciągłej firmy i dostosowania dla niej systemu Microsoft Dynamics.
Wytwarzanie podkładów strunobetonowych związane jest z użyciem zmiennej ilości materiałów i w różnych proporcjach (w zależności od np. czynników atmosferycznych). System musiał zostać dopasowany do tego typu produkcji.
Wdrożenie miało również ułatwić raportowanie, poprawić dostęp do danych (w tym danych historycznych) oraz zautomatyzować niektóre procesy – od ofertowania, zamówienia, przez produkcje, przesyłkę, raportowanie i fakturowanie.

Rozwiązanie

Zaproponowane i dostosowane przez IT Vision rozwiązanie pozwoliło na import danych produkcyjnych i ich półautomatyczne księgowanie. Ponadto IT Vision dostarczyło dla Strunbet infrastrukturę techniczną dla tego systemu.
Firma otrzymała jeden system obsługujący większość procesów. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu, Microsoft Dynamics, Strunbet otrzymał dostęp do spójnej informacji magazynowo-księgowej w jednym systemie, który dodatkowo został zintegrowany z ich systemem kadrowo-płacowym.

Dzięki wdrożeniu udało się usprawnić kluczowe działy przedsiębiorstwa.
Rozwiązanie Microsoft Dynamics objęło:
 • Pełną księgowość wraz z obsługą sprawozdań finansowych, środków trwałych oraz jej pozostałych modułów (obsługa należności, zobowiązań, kasy banku, gospodarki magazynowej (zarzadzanie)). Dodatkowo zaimportowano płace z innego programu oraz wprowadzono moduł alokacji kosztów – wsparcie rozliczenia kosztu i zamknięcia okresu finansowego/rozliczeniowego.
 • Obsługę procesu sprzedaży poprzez generowanie ofert, zamówień, pro formy oraz fakturowania.
 • Procesy logistyczne – wydanie wyrobów i towarów, a także dodawanie etykiet zbiorczych/certyfikatów.
 • Proces zaopatrzenia, na który składa się oferta, zamówienie, przyjęcie i zakup materiałów, a także fakturowanie.
 • Produkcję w zakresie wsparcia procesów, zdefiniowania BOM (zestawienie materiałowe) i marszrut (zestawienie operacji). Zautomatyzowano zgłaszanie gotowych wyrobów na stan oraz obliczanie zużycia materiałowego. Dużym usprawnieniem było również automatyczne przełożenie projektu podrozjazdnic na zapotrzebowanie na poszczególne elementy.

Wynik

Strunbet

Dzięki wdrożonemu systemowi Strunbet mógł zrezygnować z jednoczesnego korzystania z kilku programów do zarządzania przedsiębiorstwem i ręcznego wspomagania zarządzania i planowania (np. przy pomocy MS Excel). Firma otrzymała jedno kompleksowe rozwiązanie, zintegrowane z systemem kadrowo-płacowym, które zastąpiło dotychczasowe narzędzia. Wdrożenie i dostosowanie modułu alokacji do procesu produkcyjnego Strundbetu umożliwia dokładne oszacowanie i przypisanie kosztu jednostkowego wyrobu. Dotyczy to nie tylko kosztów bezpośrednich, ale dzięki wykorzystaniu alokacji i kluczy podziałowych uwzględnia także koszty pośrednie działalności. Wdrożone rozwiązanie sprawiło, że wszystkie dane, w tym dane historyczne, są dostępne dla wszystkich użytkowników w jednym systemie. Wprowadzane informacje od razu są dla nich dostępne, następuje import danych produkcyjnych oraz ich półautomatyczne księgowanie. Dzięki temu firma posiada spójną informację magazynowo-księgową.

  Umów się na bezpłatną prezentację systemu
  Więcej
  Więcej
  Dowiedz się więcej o systemie