fbpx

Rola technologii w pozyskaniu pracownika

Słowa kluczowe:
nowe technologiepracapracownicywiedza
Opublikowano:

Jaka jest rola technologii informacyjnych w toczącej się „wojnie o talenty”? Warto zadbać o to, aby Twoje rozwiązania informatyczne, procesy biznesowe i współpraca wewnętrzna były po prostu doskonałe.

Rola technologii informacyjnych kluczowa dla pozyskania pracownika

Kandydat dokonuje wyboru nowego pracodawcy częściowo w oparciu o jakość Twojego systemu informatycznego.

Rola technologii informacyjnych w naszym codziennym życiu cały czas wzrasta. Jej znaczenie przestało już dziwić. Technologia jest istotna nie tylko ważna w naszym życiu prywatnym, ale również w zawodowym. Obecnie coraz więcej pracy wykonujemy przed komputerem. Zwłaszcza w sytuacji, gdy pracujemy z domu. Ostatnie badania pokazują, że pracownicy biurowi doceniają dobrze wdrożone systemy. Około 80% respondentów wskazuje, że technologia informacyjna decyduje o tym, czy dana osoba może pracować optymalnie. Coraz częściej złe rozwiązania i słabe wdrożenia są powodem, aby nie przyjmować nowej oferty pracy lub odejść od dotychczasowego pracodawcy.

System IT w firmie może zadecydować o podjęciu współpracy

Rola technologii informacyjnych kluczowa dla pozyskania pracownika

Stan IT u pracodawcy może być decydujący, jeśli chodzi o podjęcie pracy lub zwolnienie się pracownika. Dla jednej trzeciej najmłodszego pokolenia pracowników (pokolenia millenialsów), pozytywne opinie na temat sytuacji IT w firmie to powód do podjęcia pracy. Dla jednej trzeciej pracowników stres techniczny i restrykcyjne systemy informatyczne mogą być wystarczającym powodem, aby znaleźć inną pracę.

Raport „Stan pracy 2021” (‘2021 State of Work’) autorstwa Workfront (spółki zależnej Adobe), pokazuje, że istnieją różnice między krajami i pokoleniami, jeśli chodzi o decyzje związane z frustracją informatyczną lub pozytywnymi doświadczeniami. 37 % wszystkich millenialsów bierze pod uwagę stan systemów informacyjnych, wybierając pracę, w porównaniu z 26 % pokolenia X. W połowie przypadków pracownicy brytyjscy i amerykańscy wskazują, że chcą odejść, jeśli systemy informatyczne ich ograniczają. W przypadku Niemiec dotyczy to ponad jednej czwartej pracowników.

Odpowiedni system IT kluczem do satysfakcji pracownika

Nic dziwnego, że pracownicy naukowi uważają dobrze zaprojektowane systemy informacyjne za ważne w ich pracy. Około 80% wskazuje, że technologia informacyjna jest (bardzo) ważna dla poprawy ich produktywności. Tylko zaangażowani menedżerowie są uważani za bardziej wartościowych i znaczących. Jedna trzecia respondentów wskazuje, że mogłaby być bardziej produktywna i zaangażowana, gdyby dział IT zapewnił im lepsze wsparcie. Przykłady tego wsparcia to lepsze dostarczanie informacji do planowania i ustalania priorytetów, do zdalnej współpracy, z intuicyjnym interfejsem użytkownika i automatyzacją codziennych rutynowych zadań.

IT jest również postrzegane jako ważne narzędzie umożlwiające dobrą współpracę z innymi pracownikami. Około 60% respondentów mówi, że polegają na technologii informacyjnej. Na przykład ze względu na współpracę, zarządzanie pracą, komunikację, planowanie i organizację. 80% ankietowanych uważa, że praca zespołowa jest niezbędna do utrzymania pracy.

Wygraj wojnę o talenty – doceń rolę technologii

Wraz z ciągłym starzeniem się zespołów, zdobywanie serc młodych i utalentowanych nowych pracowników jest kluczowym czynnikiem dla wielu firm. Jeśli więc chcesz odnieść sukces w tej toczącej się „wojnie o talenty”, warto zadbać o to, aby Twoje rozwiązania informatyczne, procesy biznesowe i współpraca wewnętrzna były po prostu doskonałe.

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami
    Więcej
    Więcej