fbpx

Power BI – nowe rozwiązania

Słowa kluczowe:
Business Centralnowościpower BIPowerAppwizualizacja
Opublikowano:

Nowości w Power Bi to przede wszystkim nowa funkcja personalizacji wizualnej, umożliwiająca użytkownikom końcowym przeglądanie i personalizowanie wizualizacji w widoku konsumpcji raportu!

Nowości w Power BI to przede wszystkim nowa funkcja personalizacji wizualnej, umożliwiająca użytkownikom końcowym przeglądanie i personalizowanie wizualizacji w widoku konsumpcji raportu! Zmiany wprowadzone w Power BI dotyczą również scenariuszy szybkiego odświeżania. Wspominane funkcje będą bardzo przydatne: wykrywanie zmian dla odświeżania strony i obsługa filtrów czasu względnego w minutach i godzinach. Ponadto zostało udostępnionych kilka innych funkcji, w tym prostokątny wybór lassa w różnych grafikach, formatowanie warunkowe dla sum i sum częściowych. Dostępne są także funkcje obsługi Direct Query dla wizualizacji AI: drzewo dekompozycji i kluczowe czynniki wpływające. Dodatkowo zostały przeprowadzone aktualizacji części funkcji.

Dodatkowy miesiąc na aktualizację Power BI

nowości power bi

Ze względu na
obecną sytuację związaną z COVID-19 Microsoft daje dodatkowy miesiąc na
przejście do korzystania z nowoczesnych filtrów, zanim automatycznie
przeprowadzi migrację wszystkich raportów w Power BI Desktop i Power BI
Service. Jeśli więc nie zaktualizowałeś żadnego ze swoich raportów, masz na to jeszcze
miesiąc. Możesz dostosować dowolne formatowanie okienka filtrów, zanim raporty
zostaną automatycznie uaktualnione w maju.

Poznaj najnowsze rozwiązania i aktualizacje Power BI

Raportowanie z Power BI

Personalizacja efektów wizualnych

Wprowadzone zmiany pozwalają użytkownikom końcowym przeglądanie i personalizowanie wizualizacji w widoku konsumpcji raportu. Użytkownicy mogą m.in.:

 • Zmieniać typ wizualizacji
 • Zmieniać miarę lub wymiar
 • Dodawać lub usuwać legendę
 • Porównać dwa lub więcej różnych miar/środków
 • Zmieniać agregację
power bi nowe rozwiązania

Wykrywanie zmian dla odświeżania strony

Odświeżanie strony będzie opierało się na wykrywaniu zmian, a nie na określonych interwałach odświeżeń. W tej wersji udostępniamy nową opcję Wykrywania zmian. Pozwala określić, w jaki sposób powinniśmy sprawdzać zmiany w Twoim źródle zapytań bezpośrednich, w szczególności, którą miarę powinniśmy ocenić i jak często powinniśmy sprawdzać zmiany w tej mierze.

Filtr względnego czasu

Wraz z pojawiającymi się scenariuszami szybkiego odświeżania potrzeba filtrowania do krótszego przedziału czasu staje się coraz bardziej wymagana. Dlatego oferujemy nowy typ filtra: filtr czasu względnego. Po zastosowaniu filtru na poziomie strony / raportu wszystkie efekty wizualne na tym poziomie są synchronizowane z tym samym zakresem czasowym.

Prostokątne lasso zaznaczone pomiędzy obrazami

Lasso ułatwia wybieranie i zaznaczanie elementów wizualnych. Power BI pozwala na wybór poprzez kliknięcie i przeciągnięcie po obszarze roboczym. Dzięki temu zostaną wybrane wszystkie elementy wizualne całkowicie zamknięte w lasso.

Formatowanie warunkowe dla sum i sum częściowych w tabeli i macierzy

Rozwiązanie pozwala zastosować reguły formatowania warunkowego do sum i sum częściowych w obrazach tabel i macierzy. Ta funkcja będzie działać w celu ustawienia koloru tła, koloru czcionki, ikon i adresu URL.

Okno dialogowe „Dostosuj motyw” ogólnie dostępne

Możliwe jest dostosowanie motywu w oknie dialogowym motywu. Odpowiednia ikona będzie reprezentować ten niestandardowy motyw w osobnej sekcji w oknie dialogowym motywu. Ikona będzie aktualizowana przy każdym dostosowaniu motywu. Możliwa jest również aktualizacja motywu podstawowego bezpośrednio w oknie dialogowym motywów raportu.

Poprawiona wykrywalność formatowania warunkowego

Po wprowadzonych zmianach, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego, wystarczy kliknąć przycisk FX po prawej stronie obiektu, który chcesz sformatować.

Analityka z Power BI

Bezpośrednia obsługa zapytań dla efektów wizualnych AI

 • Drzewo rozkładu
 • Kluczowe czynniki wpływające

Obsługa odpowiedzi przez drzewo rozkładu

Nowością jest to, że drzewo obsługuje odpowiedzi. Możliwe jest dodanie dodatkowych miar do opcji Podpowiedzi w polu i sprawić, by pojawiły się, gdy użytkownik najedzie myszką na paski danych w drzewie.

Power BI wizualizacja

Aktualizacje pytań i odpowiedzi

Możliwość propozycji pytań

Teraz możliwe jest sugerowanie własnych pytań. Takie rozwiązanie wspiera użytkowników końcowych. W nowej sekcji możesz utworzyć listę pytań, które będą wyświetlane w formie pytań i odpowiedzi. Pytania pojawią się w tej samej kolejności, w jakiej zostały utworzone.

Uczenie Q&A (Teach Q&A) obsługuje teraz warunki pomiaru

Za pomocą opcji Uczenia Q&A można dodawać definicje, aby usprawnić pracę pytań i odpowiedzi z modelem danych. W pierwszej wersji Uczenia Q&A (Teach Q&A) można było tworzyć definicje tylko w kolumnach. W tym miesiącu dodano obsługę warunków pomiaru.

Pytania i odpowiedzi są teraz obsługiwane w zestawach danych usługi Power BI

Możliwe jest korzystanie z Q&A po podłączeniu do zestawu danych usługi Power BI. Podczas pracy nad plikiem PBIX podłączonym do Power BI można użyć dodania grafiki Q&A do obszaru roboczego i zadawać pytania.

Wizualizacja z Power BI

Radar / Mapa polarna xViz

Rozwiązanie do wizualizacji danych wielowymiarowych podobnych do wykresu współrzędnych równoległych. Wykresy radarowe są odpowiednie do pokazywania wartości odstających i podobieństwa poprzez porównanie jednej lub więcej kategorii w różnych zmiennych. Na przykład porównanie wydajności produktu w różnych wskaźnikach, takich jak łatwość użycia, estetyka i trwałość

Comicgen według Gramenera

Comicgen od Gramener dodaje komiksowe postacie, których emocje, pozy i kąty mogą być kontrolowane przez dane. Użytkownicy mogą wyświetlać dwa lub mniej kluczowych wskaźników wydajności (KPI) naraz. Każdy KPI może zostać zwizualizowany jako emocja i poza. Użytkownicy mogą wybierać różne komiksy.

Pareto autorstwa sio2Graphs

Wykresy Pareto służą do wizualizacji wyników lub wyników dowolnego procesu w celu zidentyfikowania konkretnych czynników, które wpływają lub utrudniają skuteczne zakończenie.

Power BI wykres

Combo Chart Rate Growth autorstwa Djeeni

Wykres pokazuje procentową różnicę między kolejnymi wartościami kategorii. Ta grafika jest idealna, aby pokazać wskaźniki wzrostu metrycznego w czasie. Pozwala pokazać zmianę procentową między dwiema lub więcej kategoriami oraz zmianę między okresami.

Smart Filter Pro firmy OKViz

Rozwiązanie to wersja premium Smart Filter. Zapewnia kompaktowy fragmentator, który stosuje filtry na wiele różnych sposobów, w tym autouzupełnianie i wyszukiwanie przyrostowe na liście rozwijanej.

Nowe ikony wizualizacji

Aplikacje szablonów w Power BI

Power Platform Center of Excellence StartKit

Narzędzie zapewnia całościowy widok wykorzystania zasobów w najemcy, w tym środowiska, aplikacje Power Apps, przepływy Power Automate, złącza, referencje połączeń, twórców i dzienniki audytu.

Power BI power platrorm

Azure Cognitive Search: analizowanie dzienników i metryk

Usługa wyszukiwania w chmurze z wbudowanymi funkcjami sztucznej inteligencji, które wzbogacają wszystkie rodzaje informacji w celu łatwej identyfikacji i eksploracji odpowiednich treści na dużą skalę. Azure Cognitive Search umożliwia przechowywanie dzienników operacji i metryk usługi z usługi wyszukiwania na koncie usługi Azure Storage. Ta aplikacja szablonów Power BI w szczególności umożliwia analizowanie dzienników operacji i metryk, dzięki czemu można uzyskać lepszy wgląd w swoją usługę wyszukiwania. Aplikacja Power BI zapewnia szczegółowe pomiary dotyczące zapytań, żądań indeksowania, operacji i innych.

Aplikacje COVID-19

Żyjemy w niespotykanych czasach, gdy świat stoi w obliczu pandemii COVID-19. Ponieważ podmioty świadczące opiekę zdrowotną i samorządy lokalne starają się spowolnić rozprzestrzenianie wirusa i ostatecznie uratować życie, bardzo ważne jest, aby organizacje te były wyposażone w dokładne informacje w odpowiednim czasie. Aby pomóc tym organizacjom i osobom fizycznym być na bieżąco, kilku naszych partnerów Power BI stworzyło szablon aplikacji śledzący pandemię COVID-19.

Przygotowywanie danych

Ulepszenia diagnostyki zapytań

Nowo prowadzone opcje diagnostyki zapytań pozwalają skonfigurować wyniki diagnostyki i wydajności dla zapytań. W funkcjonalności pojawił się również nowy umożliwiający konfigurację diagnostyki zapytań.

Łączność danych

Widok folderu CDM dla usługi Azure Data Lake Storage Gen2

Do wersji beta wprowadzono widok folderu CDM dla złącza Azure Data Lake Storage Gen2. Umożliwi to wybranie, czy chcesz wyświetlać zawartość w jeziorze danych jako podmioty CDM.

  Umów się na bezpłatną prezentację systemu
  Więcej
  Więcej